Ιεράπετρα

Αγρότες από την Ιεράπετρα με χρέη 1,3 εκατ. ευρώ σώζουν προσωρινά την περιουσία τους

«Βόμβα»  για τις Τράπεζες , η με ημερ. 1-10-2016 Προσωρινή Διαταγή , για οικογένεια αγροτών, δανειοληπτών , με ενήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Λασιθίου, όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , δεύτερη κατοικία,οικόπεδα και αγροτεμάχια) από τις Τράπεζες και από τους Ιδιώτες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για  οικογένεια δανειοληπτών αγροτών, από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας, με το συνολικό  χρέος του συζύγου να είναι 715.871,25  ευρώ σε διάφορες τράπεζες και Ιδιώτες, η δε σύζυγος οφείλει 651.828,81 ευρώ σε τράπεζες. Συνολικά η οικογένεια  οφείλει ,το ποσό των 1.367.700,06  ευρώ .

Επί της ουσίας της υπόθεση ο οφειλέτης έχει εισοδήματα, 4.997,29  ανά έτος από αγροτικά εισοδήματα, η οφειλέτρια αγροτικά εισοδήματα που δεν επαρκούν  για την διαβίωση της.

Ο οφειλέτης διαθέτει κύρια κατοικία  120τ.μ και  επαγγελματική στέγη  120.τ.μ σε οικόπεδο 158 τ.μ και πλήθος αγροτεμαχίων μονοετούς και πολυετούς καλλιέργειας, η οφειλέτρια:ατοικία 16 τ.μ  ,οικόπεδο  70 τ.μ  ποσοστό συνιδιοκτησίας 18,75 % και αγροτεμάχια

Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας, αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των παρόντων διαδίκων , τα επιδειχθέντα έγγραφα, την οικονομική ρευστότητα  των αγροτών, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με  το παρακάτω περιεχόμενο:

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των αιτούντων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής  κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, μέχρι  την εκδίκαση της αίτησης.
3)Ορίζει μηνιαία δόση 40 ευρώ,  και για τον σύζυγο, ποσό το οποίο είχε προτείνει ο ίδιος, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης,  που έχει οριστεί να συζητηθεί, στις  28-04-2017,  για δε την σύζυγο » μηδενικές δόσεις » καθότι το μηνιαίο εισόδημά της, κρίνεται ανεπαρκές για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας  είναι  σημαντική , για την αγροτική οικογένεια  των αγροτών  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία

Σχολίασε το
Στην κορυφή