Ιεράπετρα

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Τρίτη


Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 11-10-2016.

Από 12:30 έως 15:00
Στην είσοδο της Βαϊνιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το αρδευτικό Σκοκάκη Επαμεινώντα και θερμοκήπιο Παπαδάκη.

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή