Ιεράπετρα

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της Ιεράπετρας


Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 30-09-2016.

Α. Από 08:00 έως 10:30
Στις περιοχές: Αγιασμένος – Ξεροπήγαδο – Βαϊνιά – Κατόγλου – Σιδερένια Καμάρα – Δρόμος Καπιστριού – Καπίστρι – Κάτω & Επάνω Χωριό – Επισκοπή – Παπαδιανά – Βασιλική – Μοναστηράκι – Αναδασμός – Παχειά Άμμος – Γουρνιά – Καβούσι – Θόλος – Μαλαύρα – Πλάτανος Καβουσίου

Β. Από 08:00 έως 12:30
Περιοχή γύρω από το κάμπινγκ στα Γουρνιά

Γ. Από 10:00 έως 13:30
Περιοχή γύρω από την μάντρα οικοδομικών υλικών κ. Μήλα. Επί του νέου Περιφερειακού δρόμου της Ιεράπετρας

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή