Ιεράπετρα

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη σε περιοχές της Ιεράπετρας


Από 11:30 έως 15:00
Στην περιοχή Λιβάδια Ιεράπετρας, γύρω από το κατάστημα Γεωργόπουλου και ταβέρνας «Κλειώ»

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή