Ιεράπετρα

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη σε περιοχές της Ιεράπετρας


Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 16-08-2017.

Από 08:00 έως 10:00
Στην οδό Ψυλλινάκη Ιεράπετρας

Από 10:00 έως 12:00
Στις περιοχές Μπαμπακιά, Λάκος και Μαχαιρίδι Νέας Ανατολής

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή