Ιεράπετρα

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας για την ψήφιση του προϋπολογισμού


Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνουν την επόμενη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου. Στις 18:οο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί η Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2017   (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης).

Στις 19:00 θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:


 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής:  Μιχ. Σπυριδάκης)
 3. Τροποποίηση της με αρ. 208/2008 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής:  Χαρ. Κορνάρος)
 4. Έγκριση δαπανών (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 5. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης και έγκριση Μελετών για την εκτέλεση των υποέργων «Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτοστρώσεως δρόμων Δήμου Ιεράπετρας»  και «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Ιεράπετρας με μηχανήματα του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 7. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Ιεράπετρας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 8. Έγκριση 5ου (Τελικού Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας»     (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 9. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα-Καρύδι και έγκριση 1ου ΑΠΕ       (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής  οδοποιίας Γρα-Λυγιάς     (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 11. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 12. Χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 13. Διαγραφή τελών ύδρευσης-άρδευσης, λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγητής:  Χαρ. Κορνάρος)
 14. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

 

 

Σχολίασε το
Στην κορυφή