Αγροτικά

ΕΑΣ: Τα μισθωμένα του 2009 αποκτούν ξανά Δικαιώματα (Επιδότηση)

Περιθώρια ανάκτησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που χάθηκαν µε την τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είτε γιατί ήταν µισθωµένα, είτε γιατί µεταβιβάσθηκαν το 2014 ή και νωρίτερα, άφησε µε την τοποθέτησή του κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο κοινοτικός επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, ο οποίος επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Αθήνα και άνοιξε τις εργασίες του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και του Συνεδρίου Ευρωπαίων Αγροτών.

Πρόκειται επί της ουσίας για τις 28.000 περιπτώσεις αγροτών που δεν συµπλήρωσαν στο χρόνο που έπρεπε τη λεγόµενη «φόρµα 6» µε αποτέλεσµα να µην µπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατά τους, όπως επίσης και για αρκετές ακόµα χιλιάδες δικαιούχων που προέβησαν σε µεταβιβάσεις δικαιωµάτων λίγο πριν από την αλλαγή της ΚΑΠ χωρίς να καταφέρουν ποτέ να κατοχυρώσουν αυτά τα δικαιώµατα.

Σ’ αυτή την περίπτωση ανοίγει ο δρόµος για την αποκατάσταση µιας αδικίας, εις βάρος νέων κυρίως γεωργών, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πρόγραµµα το 2009, χωρίς ωστόσο να λάβουν ποτέ τα δικαιώµατα ενίσχυσης που τους αναλογούσαν.

Η εξέταση του όλου ζητήµατος έγινε κατά την πρωινή (Πέµπτη 5 Οκτωβρίου) διµερή συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Σηµειωτέον ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη ζητήσει µια φορά τη λύση του προβλήµατος αλλά είχε απορριφθεί. Τώρα το θέµα επανέρχεται, καθώς δηµιουργούνται νέα δεδοµένα από τον υπό συζήτηση κανονισµό «omnibus» που έχει συµπεριληφθεί στην ατζέντα του επόµενου Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας.

Η αδικία που έχει συντελεσθεί τόσο µε τα µισθωµένα όσο και µε τις µεταβιβάσεις των τελευταίων ετών, πρέπει να αποκατασταθεί για διασταλτική ερµηνεία του κανονισµού 1307/2013 έτσι ώστε να µην εξαιρούνται από τις ευεργετικές διατάξεις και να λαµβάνουν κανονικά τις άµεσες ενισχύσεις οι Νέοι Γεωργοί που έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 2009.

ΕΑΣ Ιεράπετρας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ιεράπετρας

Σχολίασε το
Στην κορυφή