Αγροτικά

ΕΑΣ: Τρενάρισμα της πρόσκλησης για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και πιθανά προβλήματα


Στα κριτήρια επιλεξιµότητας ορίζεται ότι υποψήφιοι για ενίσχυση θα είναι «οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης». ∆ηλαδή, εφόσον για παράδειγµα η πρόσκληση βγει 15 Οκτωβρίου 2016, όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά (δηλαδή γράφτηκαν στο Μητρώο των νεοεισερχοµένων) πριν τις 15 Οκτωβρίου 2015 δεν θα είναι επιλέξιµοι.

Γίνεται προφανές λοιπόν, ότι η οποία επιπλέον καθυστέρηση θα ξεκινήσει να πετάει εκτός όσους µπήκαν στα Μητρώα των νεοεισερχόµενων νωρίτερα απ’ ότι θα ορίζει η τελική πρόσκληση, παρασυρόµενοι ίσως από µη ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα που κάποιες φορές η ίδια η πολιτεία είχε αφήσει να διαρρεύσουν. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι το 12µηνο πριν την πρώτη εγκατάσταση της επερχόµενης πρόσκλησης, στην προκήρυξη του 2014 ήταν 18µηνο, κάτι αντίστοιχο πρέπει να ισχύσει και στη νέα πρόσκληση λόγω και της καθυστέρησης.

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου λήγει η διορία για την υποβολή αίτησης ΟΣ∆Ε για όσους έχασαν την προθεσµία του Ιουλίου, και επιθυµούν να ενταχθούν στους Νέους Γεωργούς. Μερικά σηµεία που θέλουν προσοχή είναι τα εξής:

  • Οι υποψήφιοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν καλό θα ήταν να δηλώσουν στην Αίτηση Ενιαία Ενίσχυσης καλλιέργεια που αθροιστικά να πιάνουν πιο εύκολα το όριο της τυπικής απόδοσης των 8.000 ευρώ.
  • Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. Οπότε, τα αγροτεµάχια που επιθυµούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι δε πρέπει να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε από τρίτους (εντός της οικογένειας συνήθως, πατέρας, µητέρα, κλπ).
  • Αυτή την περίοδο όμως δε γίνονται µεταβιβάσεις δικαιωµάτων. Αυτό σηµαίνει πως ο νέος υποψήφιος πρέπει να βρει αγροτεµάχια που δεν έχουν ενεργοποιήσει δικαιώµατα. Ή αν δηλωθούν αγροτεµάχια τρίτου µε δικαιώµατα, αυτά θα χαθούν στη πορεία αφού τα δικαιώµατα δε µπορούν να µεταβιβαστούν και ούτε και να ενεργοποιηθούν, καθώς τα αγροτεµάχια που τα ενεργοποιούσαν θα δηλωθούν πλέον από τον υποψήφιο νέο αγρότη. Γι’ αυτό το θέμα έχει κατατεθεί, από μέρους μας,
  • αίτημα και υπάρχει προτεινόμενη λύση από μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την σχετική ακολουθούμενη διαδικασία και παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ΕΑΣ Ιεράπετρας για διευκρινήσεις.
  • Μπορούν και οι φαντάροι να κάνουν αίτηση στο Μέτρο, σύµφωνα µε διευκρινήσεις των αρχών.
  • Προσοχή όταν δηλώσουν τα χωράφια οι υποψήφιοι, αυτά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στα όρια του νοµού µε του οποίου γειτνιάζει η περιοχή µόνιµης κατοικίας, αλλιώς δεν είναι επιλέξιµα.
  • Μετά το ΟΣ∆Ε, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο των νεοεισερχόµενων, αλλιώς δεν θα µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, λόγω και του περίπλοκου της όλης διαδικασίας και αναγκαίων συμπληρωματικών πράξεων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΑΣ Ιεράπετρας για την διασφάλιση εγκυρότητας της όλης διαδικασίας.

 

Για την ΕΑΣ Ιεράπετρας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Δασκαλάκης


Σχολίασε το
Στην κορυφή