Ιεράπετρα

Έκτακτη γενική συνέλευση στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας καλεί τα Μέλη του Συλλόγου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις 18.00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (ισόγειο κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»).

Καθώς μετά την πρώτη πρόσκληση του Συλλόγου για Γενική Συνέλευση (στις 12/11ου) δεν προσήλθε το 1/3  των Μελών προκειμένου να υπάρχει απαρτία, ορίστηκε η νέα Γενική Συνέλευση και αυτή θα είναι σε απαρτία με την παρουσία όσων Μελών προσέλθουν, σύμφωνα με το 11ο άρθρο του Καταστατικού του Συλλόγου.

Θέμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παραμένει η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου Α.μεΑ.

Η παρουσία όλων των Μελών είναι σημαντική και απαραίτητη.

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Α.μεΑ. Ιεράπετρας

Σχολίασε το
Στην κορυφή