Αγροτικά

N. Δασκάλακης: Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Να έχει πλήρη συναίσθηση και βούληση άσκησης πολιτικών που θα υπηρετούν την κεντρική επιδίωξη ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος μέσω της αυτονόητης μείωσης του κόστους παραγωγής, ενδυνάμωσης της θέσης του παραγωγού στην αγροδιατροφική αλυσίδα και αύξησης της αξίας του παραγόμενου προϊόντος (και όχι να κοκορεύεται για την ικανότητά του να διαλύσει τα συνεταιριστικά, συνεργατικά σχήματα). Αυτή η επιδίωξη, με βεβαιότητα, θα προκαλέσει συγκρούσεις με συμφέροντα που λυμαίνονται τον αγροτικό χώρο. Διαχρονικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, η απάντηση σε αυτά τα συμφέροντα δίνεται από την ενίσχυση της συνεταιριστικής συνεργατικής συνείδησης των αγροτών και προϋποθέτει τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου σχηματισμού επιχειρηματικά βιώσιμων συνεταιριστικών σχημάτων, που θα υπερβαίνει τη σημερινή τους απαξίωση.

Να είναι σε θέση να νιώθει άνετα σε ένα χώρο που θα τον αποδέχεται ως ισάξιο συνομιλητή και θα τον αναγνωρίζει ως γνώστη του ευρωπαϊκού  και παγκόσμιου αγροτικού γίγνεσθαι, με συνέπεια να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να προασπίζει τα εθνικά αγροτικά συμφέροντα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, αναδεικνύοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες, να μπορεί να διαπραγματεύεται σε κοινοτικό πλαίσιο, προκειμένου να μεγιστοποιεί τις εθνικές εισροές από την ΚΑΠ και να ελαχιστοποιεί τους καταλογισμούς, να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των λοιπών (χρηματοδοτικών και μη) κοινοτικών εργαλείων και να προσελκύει επενδύσεις για αγροδιατροφικό τομέα.

Να μπορέσει να συγκρουστεί με συμφέροντα και αντιλήψεις, να αντέξει σε πιέσεις συντεχνιών και εντέλει να επιβάλει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από τις προηγούμενες ιδιότητες, απαιτείται η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η επικοινωνιακή άνεση, η συνολική επαγγελματική πορεία και η προηγούμενη ενασχόληση με τα αγροτικά ζητήματα του τόπου, να συνθέτουν μια προσωπικότητα αντικειμενικά αποδεκτή από τον αγροτικό κόσμο που δεν θα εγείρει καμία αμφιβολία, είτε ως προς τις ικανότητες και τη γνώση των σημερινών δυσλειτουργιών του ΥΠΑΑΤ, είτε ως προς την ειλικρινή βούληση ανιδιοτελούς προσφοράς. Να μπορέσει να απαγκιστρωθεί από άγχος εξυπηρέτησης τοπικής εκλογικής πελατείας και να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος ότι αναλαμβάνει να υπηρετήσει ένα έργο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, με καλά ορισμένους στόχους, δίχως να αναμένει κανένα αντάλλαγμα πολιτικής ανέλιξης ή δικαίωσης προγενέστερης πολιτικής πορείας.

Να αντιλαμβάνεται την τεχνολογική επανάσταση που είναι σε εξέλιξη και τις νέες δυνατότητες που αυτή προσφέρει, προκειμένου να την επιβάλει στις δομές και τη λειτουργία ενός μονολιθικού υπουργείου, που έχει την τάση να παραμένει προσκολλημένο σε παρελθοντικές πρακτικές, οι οποίες συντηρούν και μεγεθύνουν στρεβλές και απόλυτα ελέγξιμες πολιτικές εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.

Να είναι ανεξάρτητος από επιχειρηματικά ή συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά και προσωπικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο ατομικής πολιτικής ή ακαδημαϊκής καριέρας. Η δυνατότητα του να ανατρέψει τα βρώμικα καθεστώτα στις υπηρεσίες του, αλλά και να κονταροχτυπηθεί με τις δυνάμεις της αγοράς που στρεβλώνουν την ανάπτυξη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανεξαρτησία του από αυτές τις δυνάμεις και τη θέληση του να ωφελήσει αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον. Για να μην είναι λιοντάρι με τους αγρότες-συνεταιρισμούς και κότα με τις πολυεθνικές.  

Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι αν η ομάδα που θα δραστηριοποιηθεί περί τον υπουργό κατά την άσκηση της εξουσίας δεν στελεχωθεί κατάλληλα και με ξεκάθαρες κατευθύνσεις, ο υπουργός ανεξάρτητα από τη δική του δυναμική, θα αποτύχει.

Συνταγή αποτυχίας αποτελεί η δημιουργία ομάδας εξυπηρέτησης προσωπικών και συντεχνιακών συμφερόντων που δεν έχουν σχέση με τον πυρήνα της αγροτικής και συνεταιριστικής δραστηριότητας. Ευκαιριακή απασχόληση, με γνώμονα προσωπικές και αυλικές ατζέντες, δεν οδηγεί πουθενά και αποτρέπει οποιαδήποτε υγιή προσπάθεια αναμόρφωσης του αγροτικού χώρου. Η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος προϋποθέτει συγκρούσεις και όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας οφείλουν ενσυνείδητα να συντάσσονται με τη σωστή αγροτική πλευρά.

Βασική προϋπόθεση η ομάδα (ήτοι γενικοί γραμματείς, διοικήσεις εποπτευόμενων οργανισμών, σύμβουλοι, διευθυντές γραφείων) που θα δραστηριοποιηθεί περί τον υπουργό κατά την άσκηση της εξουσίας να είναι άτομα ικανά, γνώστες του αντικειμένου, κατάλληλα και με ξεκάθαρες κατευθύνσεις (συνεταιριστική κουλτούρα, Ευφυής Γεωργία, εισροές, ελληνοποιήσεις, μεταποίηση, εκροές), είναι αυτοί που τελικά μπορούν να μεγιστοποιήσουν την όποια δυναμική του Υπουργού και τα αποτελέσματα της πολιτικής του.

Να μπορεί στο τέλος να κάνει ένα απολογισμό με μετρήσιμους δείκτες (όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Τσίπρας) προς ωφέλεια του παραγωγού και της συνολικής ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας.

Iεράπετρα, 01-11-2016

Νίκος Δασκαλάκης,

Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα πρωτογενή τομέα στην ΠΕ Λασιθίου

Σχολίασε το
Στην κορυφή