Ιεράπετρα

Ο Α. Μαμαντόπουλος πρόεδρος στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας


Tην 17η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη,μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους κ.Ανδρέα Μαμαντόπουλου, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Μαμαντόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος
Πετράς Αντώνιος, Αντιπρόεδρος
Κανάκης Μπάμπης, Γενικός Γραμματέας
Παϊσανίδου Μαρία, Ταμίας
Δασκαλάκη Καλλιόπη, Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
Αγγελάκη Κυριακή, Υπεύθυνη προβολής και επικοινωνίας ΜΜΕ
Κουφάκης Μανόλης, Υπεύθυνος διαδικτυακής επικοινωνίας.                                Αναπληρωματικά μέλη : Τσικαλουδάκης Αντώνιος και Μπινιχάκης Ευάγγελος.

                       Για την Εξελεγκτική Επιτροπή : Σταύρος Δαμηλάκης Πρόεδρος και Λένα Φωνιαδάκη, Λυκουρίνου Μαρία μέλη.                                                      Αναπληρωματικό μέλος: Κοντολαιμάκη Νικολέτα.

Παρόντα ήταν όλα τα εκλεγέντα μέλη καθώς και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Γιώργος Αγγελάκης

Για το σκοπό αυτό έγινε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα μέλη.

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος
Ανδρέας Μαμαντόπουλος

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Κανάκης


Σχολίασε το
Στην κορυφή