Ιεράπετρα

Οι προτεινόμενες ειδικότητες του ΙΕΚ Ιεράπετρας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016

Η Δ/νση του Ι.Ε.Κ Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι έχουν προταθεί για να λειτουργήσουν το Φθινοπωρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2016-2017 (Α’Εξάμηνο) οι παρακάτω ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις

– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

3. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

4. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Για αποφοίτους ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ

Η Φοίτηση στο Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως δωρεάν.

Μετά την έγκριση των ειδικοτήτων αρχίζει άμεσα η εγγραφή των σπουδαστών.

Σχολίασε το
Στην κορυφή