Ιεράπετρα

A. Σερεμέτης: Της απ’ ευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 29ο

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 12-9-16 έως 16-9-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0191Α   για  ΄΄ δαπάνη  εναποθέτησης  απορριμμάτων  Ιουλίου  2016   ΄΄  αξίας  29.520,45€  προς  τον  δήμο  Αγίου  Νικολάου.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0190Α   για ΄΄ κοινωνική  βοήθεια – βοήθημα  ένδειας  ΄΄  αξίας  300,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0184Α   για ΄΄ χωματουργικά  μηχανήματα  πολιτικής  προστασίας  2015  ΄΄     αξίας  959,76€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0172Α   για ΄΄ χωματουργικά  μηχανήματα  πολιτικής  προστασίας  2011  ΄΄     αξίας  959,76€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01232   για ΄΄  προμήθεια  τράπεζας  για  εξόφληση  οφειλών  μέσω  POS            από  1-8-2016 έως  8-9 – 2016΄΄  αξίας  215,59€. ( Παγκρήτια  Συνεταιριστική )

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 1252   για  ΄΄ εργασία  επίβλεψης  ορθής  λειτουργίας  βιολογικών  καθαρισμών &  ποιότητας  υδάτων  ΄΄     αξίας  1699,85€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 1261   για  ΄΄ καταβολή  κεφαλαίων  και  δικαστικών  εξόδων  σύμφωνα  με  την  αρ. 1518/2016  απόφαση  ειρηνοδικείου  Αθηνών  ΄΄  αξίας  4.531,38€  σε  εκδοτική  εταιρία  των  Αθηνών.

 

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ. 125/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση θα  γίνει  ΄΄ επισκευή  μουσικών  οργάνων  ΄΄            αξίας  372,00€ σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ρέθυμνο.

Με  την  υπ΄αριθ. 126/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ εκπαιδευτικό  υλικό  και  παιχνίδια ΄΄            αξίας  7.510,94€ .

 

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

Με την υπ΄αριθ. 81/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για  την  προμήθεια  ΄΄  υλικών  και κατασκευή  ξύλινων  καθισμάτων  στην  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  2ου  Γυμνασίου  ΄΄  αξίας  770,00€   &  1.488,00€  αντίστοιχα.

Με την υπ΄αριθ. 80/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  συντήρηση – επισκευή  υγρομόνωσης Α΄  ορόφου  ΕΠΑΛ  ΄΄  αξίας  992,00€.

Με την υπ΄αριθ. 82/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  εργασίες  μετατροπής  αίθουσας  2ου  γυμνασίου  ΄΄  αξίας  1.899,99€.

Με την υπ΄αριθ. 83/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  υλικών κατασκευής τουαλέτας  ΑΜΕΑ  στο  Γυμνάσιο – Λύκειο  Κουτσουρά  ΄΄  αξίας  259,00€.
Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία
Ιεράπετρα  19-9-2016
Σερεμέτης   Απόστολος

Σχολίασε το
Στην κορυφή