Ιεράπετρα

Α. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 28ο

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ.  689  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει  ΄΄  προμήθεια  ηλεκτρονικού  χάρτη  προσβασιμότητας  ΄΄  αξίας  6.200,00€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Πάτρα.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01207  για ΄΄ πρόστιμο  Λιμενικής  Αρχής  Ιεράπετρας   για  ναυαγοσωστική  κάλυψη  παραλίας  ΄΄ αξίας  200,00€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01206  για ΄΄ υλικά συντήρησης οδών Μακρύ Γιαλού  έτους  2014  ΄΄

αξίας  4.278,00€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  0183Α  για ΄΄ υλικά συντήρησης οδών Μακρύ Γιαλού  έτους  2014  ΄΄

αξίας  5.022,00€.

Στην  εταιρία  αυτή υπάρχουν  οφειλές  από τον Δήμο περίπου 200.000€ με δικαστικές  αποφάσεις.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01214  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  υλικών  συντήρησης  σταθμού  μεταφόρτωσης  απορριμμάτων  ΄΄ αξίας  1.696,12€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01213  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ βελτίωση  WC  δημοτικών  κτιρίων  ΄΄ αξίας  1.178,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01211  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  ΄΄ αξίας  6.498,96€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01210  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  χημικών υλικών  για  ύδρευση  ΄΄ αξίας  1.321,96€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01232  για ΄΄ προμήθεια  Παγκρήτιας  τράπεζας  για  κινήσεις  λογαριασμού  από  1-8  έως  8-9 -2016 ΄΄  αξίας  215,59€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01226  για ΄΄ παραμετροποιήσεις  λογισμικών & εκπαίδευσης  ΄΄                        αξίας  992,00€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Αθήνα.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01225  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  χημικών υλικών  για  άρδευση  Μακρύ  Γιαλού   ΄΄ αξίας  2.033,60€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο  01237  για ΄΄ έξοδα  κίνησης  προέδρων  Δημοτικών & τοπικών  κοινοτήτων        7ου  2016  ΄΄  αξίας  15.600,00€.

 

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ.  121  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει  ΄΄  έλεγχος  οικονομικών  από  1-1 έως 31-12 2016  με  ορκωτό  λογιστή  ΄΄  αξίας  3.844,00€.

Με  την  υπ΄αριθ.  118  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει  ΄΄  εργασία  απεντόμωσης – μυοκτονίας            χώρων  ΄΄  αξίας  549,94€.

Εγκρίθηκαν  11  εντάλματα   πληρωμής  για  ΄΄ έξοδα  ΚΥΡΒΕΙΩΝ  ΄΄  αξίας  5.898,40€.

                                                                             Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία

Ιεράπετρα 12-9-2016

Σερεμέτης   Απόστολος

Σχολίασε το
Στην κορυφή