Ιεράπετρα

A. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 30ο


Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 19-9-16 έως 23-9-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01270  από  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ ανταλλακτικά  μηχανημάτων  ΚΗΥ 9823 ΄΄  αξίας  1.886,61€ σε  εταιρία  με  έδρα  την  Αθήνα.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01269   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ ανταλλακτικά  βιολογικών  καθαρισμών  & αντλιοστασίων  ΄΄     αξίας  1.497,92€  σε  εταιρία  με  έδρα  τον  Πειραιά.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01265 από   απευθείας  ανάθεση  για  προμήθεια    ΄΄  γραφικής  ύλης ΄΄               αξίας  1.429,72€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01267   για ΄΄ σύνταξη  τοπικού  σχεδίου  αποκεντρωμένης  διαχείρισης  αποβλήτων  Δήμου  Ιεράπετρας ΄΄     αξίας  6.200,00€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0162 για  ΄΄  πληρωμή  τόκων  από  την  απόφαση  1518/2016  του  Ειρηνοδικείου  Αθηνών  ΄΄   αξίας  720,43€  σε εκδοτική  εταιρία  της  οποίας   το  χρέος  πληρώθηκε  την  προηγούμενη  εβδομάδα.

Με  την  υπ΄αριθ. 722/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει   ΄΄ μόνωση  στέγης  κλειστού  γυμναστηρίου ΄΄            αξίας  1.800,00€ .

Με  την  υπ΄αριθ. 176/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ανταλλακτικά  αυτοκινήτων  ΄΄            αξίας  4.357,07€  από  Ιεράπετρα  και  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ. 177/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνουν   ΄΄ επισκευές  αυτοκινήτων  ΄΄                  αξίας  1.916,77€  σε  Ιεράπετρα  και  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ. 744/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  –  εκτυπωτές  – φωτοτυπικά  ΄΄  αξίας  6.397,16€  από  Ιεράπετρα  και  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ. 750/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄  εφαρμογές  προγραμμάτων  πληροφορικής  (λογισμικό)  ΄΄  αξίας  13.640,00€  από  εταιρία  με έδρα  την  Θεσσαλονίκη.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0195 Α  από   απευθείας  ανάθεση  για  προμήθεια    ΄΄  υλικών  σιδηροκατασκευών  ΄΄  αξίας  9.672,00€.

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ. 129/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ γραφική  ύλη  ΄΄ αξίας  2.254,75€.

Με  την  υπ΄αριθ. 128/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ έντυπα  –  εκτυπώσεις  – εκδόσεις  ΄΄            αξίας  1.367,72€ .

Με  την  υπ΄αριθ. 128/16  (ίδιο  νούμερο με το παραπάνω)  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει                        ΄΄ διοργάνωση  επιμορφωτικού  σεμιναρίου  με  θέμα  το  νέο  θεσμικό  πλαίσιο  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων    Ν. 4412/2016  ΄΄  με  κόστος  650,00 €.  Το  σεμινάριο  θα  γίνει  σε  εργάσιμη  ημέρα  και ώρα.

 

Εύχομαι  να  μην  πάει  χαμένη  η  ενημέρωση  αυτή  και  να  αρχίσουν  να λειτουργούν όπως  ορίζει ο νέος νόμος και όχι όπως τους βολεύει.

 

Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία
Ιεράπετρα  26-9-2016Σερεμέτ
ης   Απόστολος


Σχολίασε το
Στην κορυφή