Ιεράπετρα

Α. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 32ο

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 3-10-16 έως 7-10-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01339   για ΄΄  εργασία  μεταφοράς  ανακυκλώσιμων  υλικών  από 1-5-16 έως     31-8-16  ΄΄  αξίας  10.386,80€  σε  δικαιούχο  με  έδρα  την  Αθήνα.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01341   για ΄΄  κινητή  τηλεφωνία  προϊσταμένου  τμήματος  του  Δήμου  μας  από 18-8-16 έως 20-9-16  ΄΄  αξίας  115,37€.   Δεν  είναι  αρκετά  για  ένα  μήνα;

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01342  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄  Δημοτικό  φωτισμό  Κάτω  Χωριού (σχολείο)  ΄΄  αξίας  652,87€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01363  με  απευθείας  ανάθεση  για  προμήθεια  ΄΄  εξοπλισμού  ηλεκτρικών  πινάκων  ΄΄  αξίας  2.488.68€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01362  για  ΄΄ ταχυδρομικά  τέλη  ΄΄  αξίας  321,12€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01361  για   ΄΄ αγροτική  οδοποιία  2014  ΄΄  αξίας  4.898,00€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01344  με  απευθείας  ανάθεση  για  προμήθεια  ΄΄  γραφικής  ύλης   ΄΄              αξίας  428.31€.  

Εγκρίθηκαν  3  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ ανταλλακτικών  οχημάτων ΄΄     αξίας  2.385,01€  σε  εταιρίες  με  έδρα  το  Ηράκλειο & Αθήνα.

Εγκρίθηκαν  4  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ επισκευές  οχημάτων ΄΄               αξίας  4.850,26 €  σε  εταιρίες  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκαν  2  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ επισκευές  οχημάτων ΄΄              αξίας  1.339,20€  σε  εταιρίες  με  έδρα  την  πόλη  μας.

 

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0527Β με απευθείας ανάθεση για ΄΄ εκτυπώσεις – εκδόσεις  ΄΄ αξίας 1.366,05€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0529Β  με  απευθείας  ανάθεση  για   ΄΄ επισκευές    λευκών    συσκευών  ΄΄

αξίας  595,20€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0528Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ δημοσιεύσεις  σε  εφημερίδα   ΄΄          αξίας  952,32€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0523Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄  προμήθεια  κλιματιστικών   ΄΄                   αξίας  1.139,50€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0526Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄  επισκευές  μουσικών  οργάνων   ΄΄                   αξίας  297,60€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0524Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄  απεντομώσεις – μυοκτονίες ΄΄                   αξίας  549,94€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0525Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ υδραυλικές  εργασίες ΄΄  αξίας  446,40€.

Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία
Ιεράπετρα  10-10-2016
Σερεμέτης   Απόστολος

Σχολίασε το
Στην κορυφή