Ιεράπετρα

A. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 33ο

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 10-10-16 έως 14-10-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01396   για ΄΄  κινητή  τηλεφωνία  προϊσταμένου  τμήματος  του  Δήμου  μας  από 27-8-16 έως 26-9-16  ΄΄  αξίας  53,81€.  Εδώ  το  ποσό είναι  πιο  λογικό σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση μας.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01401  για  προμήθεια  ΄΄  ειδών  κοινωνικού  παντοπωλείου  ΄΄  αξίας  3.491,98 €.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0212Α  για    ΄΄  καθαρισμό  νήσου  Χρυσή  από  5-8-2016  έως  5-9-2016  ΄΄       αξίας  6.696,00 €.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01402  με  απευθείας  ανάθεση   για  προμήθεια  ΄΄ λογισμικού  ΄΄                                       αξίας   136,40€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Αθήνα.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01403  για  ΄΄  επείγουσες  ταχυμεταφορές  Σεπτεμβρίου ΄΄  αξίας  180,54 €.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01404  με  απευθείας   ανάθεση  για  προμήθεια  ΄΄ λιπαντικών  οχημάτων  ΄΄                                       αξίας   3.452,16€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01410  με  απευθείας   ανάθεση  για  προμήθεια  ΄΄ χημικών  ύδρευσης  ΄΄                                       αξίας   1.111,16€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01412  για  ΄΄  εργασία  επίβλεψης  ορθής  λειτουργίας  βιολογικών  καθαρισμών και  ποιότητας  υδάτων  Σεπτεμβρίου  ΄΄  αξίας  1.638,60 €.  Ακόμη περιμένω  απάντηση για την εργασία  αυτή.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01413  για  ΄΄  μίσθωση  χημικών  WC  1ος  μήνας  ΄΄  αξίας  1.402,44 €.                           Εγκρίθηκαν  3  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας   ανάθεση  ΄΄ ανταλλακτικών  οχημάτων ΄΄     αξίας  1041,34€.

Εγκρίθηκαν  3  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ επισκευές  οχημάτων ΄΄               αξίας  474,99 €  σε  εταιρίες  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκαν  2  εντάλματα  πληρωμής   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ επισκευές  οχημάτων ΄΄              αξίας  390,60€.

 

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0079Α  με απευθείας ανάθεση για  ΄΄ αναλώσιμα  εκτυπωτών  ΄΄ αξίας 95,02€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0531Β  με  απευθείας  ανάθεση  για   ΄΄ σεμινάριο  επιμόρφωσης  προσωπικού  ΄΄

αξίας  650,00€  σε  δικαιούχο  με  έδρα  Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία

Ιεράπετρα  17-10-2016

Σερεμέτης   Απόστολος

Σχολίασε το
Στην κορυφή