Απόψεις

A. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 34ο

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 17-10-16 έως 21-10-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01422   για ΄΄ χωματουργικά  μηχανήματα  πολιτικής  προστασίας  2011  ΄΄      αξίας  11.385,42€.

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ. 145/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  ΄΄            αξίας  822,12€ .

Με  την  υπ΄αριθ. 129/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται  ΄΄  γραφική  ύλη  ΄΄  αξίας  4.999,09€ .

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

Με την υπ΄αριθ. 88/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  συντήρηση – επισκευή  κλιματιστικών   ΄΄  αξίας  600,78€.

Με την υπ΄αριθ. 89/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  συντήρηση – επισκευή  καυστήρων  –  λεβήτων   ΄΄  αξίας  233,12€.

Με την υπ΄αριθ. 92/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  υλικών κατασκευής μόνωσης   ΕΠΑΛ  ΄΄  αξίας  2.222,00€.

Με την υπ΄αριθ. 92/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  εργασία   κατασκευής μόνωσης   ΕΠΑΛ  ΄΄  αξίας  2.750,00€.

Με την υπ΄αριθ. 90/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  φωτοτυπικού  χαρτιού  ΄΄  αξίας  2.834,64€.

Με την υπ΄αριθ. 95/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  υλικών  βαφής   ΄΄       αξίας  1.491,64€   για  2  Λύκεια της  πόλης  μας.

Με την υπ΄αριθ. 94/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  μεταφορά  σχολικών  βιβλίων  ΄΄  αξίας  359,60€.

Με την υπ΄αριθ. 119/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  υλικών  και  εργασία  μόνωσης  3ου  Δημοτικού   Σχολείου   ΄΄  αξίας  2.434,80€  &  3.000€ αντίστοιχα.

Με την υπ΄αριθ. 117/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  υλικών  βαφής   ΄΄       αξίας  10.775,87€   για  12  σχολεία   της  πόλης  μας.

Με την υπ΄αριθ. 123/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  4  σίτες  παραθύρων   ΄΄        αξίας  198,40€   για  το  σχολείο  Μαλών.

Με  αποφάσεις  της  η  σχολική  επιτροπή  αναθέτει  και  στα  πρωτοβάθμια  σχολεία    με  απευθείας  αναθέσεις  την  συντήρηση  κλιματιστικών  –  καυστήρων  και  την  αγορά  φωτοτυπικού  χαρτιού  στις  ίδιες  τιμές  με  την  δευτεροβάθμια .

Με την υπ΄αριθ. 125/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  προμήθεια  μελανιών  &  γραφίτη  (τόνερ)   ΄΄ σε δύο  προμηθευτές  αφήνοντας  στην  ΄΄ διακριτική  ευχέρεια  των  Διευθυντών  των  σχολείων  την  επιλογή  μεταξύ  γνήσιων – συμβατών  ή  αναγομωμένων  αλλά  χωρίς  να  αναφέρουν  πουθενά  την  σχέση  ποιότητας   αναλωσίμου  με  το  όριο  ζωής  των  μηχανημάτων. Ακριβώς  όπως  γίνεται  και  με  το  φτηνό  χαρτί  για  τα  μηχανήματα  των  σχολείων  που  μειώνει  το  όριο  ζωής  των  μηχανών  πάρα  πολύ.  Ας  το  δουν  λίγο  πιο  μακριά  και  ας  προσέξουν  λίγο  και  την  ποιότητα  υλικών. Υπάρχουν  μηχανήματα στα  σχολεία  μας  που με την  σωστή  χρήση  δουλεύουν  και  δεκαετία.  Δυστυχώς   ΄΄ η  φτήνια  τρώει  τον  παρά ΄΄  και  εδώ  είναι  και  ξένος.

Σχολίασε το
Στην κορυφή