Ιεράπετρα

Α. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 35ο


Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 24-10-16 έως 27-10-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ.  946  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ οθόνη  προβολής  ΄΄ αξίας  663,4€ .

Με  την  υπ΄αριθ.  949 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ανταλλακτικά  μηχανογραφικού   εξοπλισμού  ΄΄ αξίας  219,48€ .

Με  την  υπ΄αριθ.  958 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ηχητική  κάλυψη  παρέλασης  ΄΄        αξίας  1.220,00€ .

Με  την  υπ΄αριθ.  950 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ κάρτα  δικτύου  plotter & εργασία  ΄΄        αξίας  370,76€  από   εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ.  954 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ στεφάνια  παρέλασης  ΄΄ αξίας 405,108€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01443   για ΄΄ χωματουργικά  μηχανήματα  πολιτικής  προστασίας  2014  ΄΄      αξίας  1.488,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01442   για ΄΄ χωματουργικά  μηχανήματα  πολιτικής  προστασίας  2015  ΄΄      αξίας  6.142,16€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0228Α   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  αίθουσας  δημοτικού  συμβουλίου  ΄΄      αξίας  14.440,60€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0227Α   από  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ αντικατάσταση  δημοτικού  φωτισμού  Μακρύ  Γιαλού   ΄΄      αξίας  992,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0226Α   από  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ μικρές  επεμβάσεις  σε  Χριστό & Μεταξοχώρι   ΄΄      αξίας  7.078,50€.

Με  την  υπ΄αριθ.  984  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄   καύσιμα  αέρια  ΄΄ αξίας  89,28€ .

Με  την  υπ΄αριθ.  979  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄   μηχανογραφικά   υλικά  ΄΄                 αξίας  564,34€ .

Με  την  υπ΄αριθ.  980  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄   μηχανογραφικά   υλικά  ΄΄                 αξίας  802,90€  από  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ.  981 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ ανταλλακτικά  μηχανογραφικού   εξοπλισμού  ΄΄ αξίας  165,59€ .

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ. 152/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ υλικά  εικαστικού  εργαστηρίου  ΄΄            αξίας  208,32€  από  εταιρία  με  έδρα  τις  Μοίρες  Ηρακλείου.

Με  την  υπ΄αριθ. 153/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ φωτοτυπικό  μηχάνημα  ΄΄            αξίας  2.890,192€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0545Β   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  Η /Υ  ΄΄  αξίας  942,40€.       Με  την  υπ΄αριθ. 94/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται  ΄΄ έξοδα  εκδηλώσεων  Μακρύ      Γιαλού   ΄΄  αξίας  478.00€. Ενδεικτικά  αναφέρεται   τιμή  πρωινού με προσφορά  στα  6,50€ ανά  άτομο.

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

Με την υπ΄αριθ. 130/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  ηλεκτρολογικά  υλικά   ΄΄      αξίας  870,16€  για  το  3ο  δημοτικό  σχολείο.

Με την υπ΄αριθ. 129/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  4ων  προτζεκτόρων   ΄΄      αξίας  1.320,00€  για  το  4ο  δημοτικό  σχολείο.

Με την υπ΄αριθ. 128/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  ντεπόζιτου  νερού  ΄΄      αξίας  200,00€  για  το  δημοτικό  σχολείο  Νέας  Ανατολής.

Με την υπ΄αριθ.  91/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  αγορά  μελανιών & τόνερ  ΄΄      αξίας  2.476,29€  για  τα σχολεία  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία
Ιεράπετρα  31-10-2016
Σερεμέτης   Απόστολος


Σχολίασε το
Στην κορυφή