Ιεράπετρα

A. Σερεμέτης: Της απευθείας ανάθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 37ο


Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 7-11-16 έως 11-11-16

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκαν 3  εντάλματα  πληρωμής  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ επισκευές  αυτοκινήτων ΄΄  αξίας  850,30€  σε  εταιρίες  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0233Α   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ περίφραξη  υδραγωγείου  ύδρευσης ΄΄      αξίας  8.010,40€.

Με  την  υπ΄αριθ.  1094  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ αναλώσιμα  συνεργείου  ύδρευσης  ΄΄       αξίας  4.890,77€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01489  για ΄΄ έξοδα  προέδρων  Τ. Κ.  από  1-9 έως  31-10 ΄΄  αξίας  15.600,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01500   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ υλικά  συντήρησης  δικτύων  άρδευσης Μακρύ  Γιαλού  ΄΄  αξίας  22.986,11€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0230Α   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ βελτίωση  αντλητικών  συγκροτημάτων  Μακρύ  Γιαλού  ΄΄  αξίας  10.331,55€  σε  εταιρία  με  έδρα  τη  Σητεία.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01484   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ ανταλλακτικά  αυτοκινήτων  ΄΄             αξίας  954,06€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Με  την  υπ΄αριθ.  1111  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ αναλώσιμα  συνεργείου  τεχνικής  υπηρεσίας  ΄΄ αξίας  998,20€.

Με  την  υπ΄αριθ.  1112  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ εργαλεία  συνεργείου  τεχνικής  υπηρεσίας  ΄΄ αξίας  999,44€.

Με  την  υπ΄αριθ.  1114  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄  ανταλλακτικά βιολογικών  καθαρισμών – αντλιοστασίων ΄΄ αξίας  6.272,80€  από  Ιεράπετρα – Θεσσαλονίκη & Αθήνα.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01534  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ επισκευή  αυτοκινήτου ΄΄αξίας  90,02€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01532  από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ ανταλλακτικά   αυτοκινήτου ΄΄              αξίας  304,57€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Αθήνα.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01529  για ΄΄ πολιτική  προστασία 2015 (χωματουργικά) ΄΄ αξίας  1.395,00€.

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Με  την  υπ΄αριθ. 160/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύονται ΄΄ κουρτίνες – χαλιά  ΄΄ αξίας  2.728,00€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0576Β   από  απευθείας  ανάθεση  για ΄΄ προμήθεια  επίπλων  ΄΄  αξίας  1.488,00€.       

Εδώ  πρόκειται  για  απευθείας  ανάθεση  της  προέδρου  της  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α.  προς  τον  πατέρα της.

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

Με την υπ΄αριθ. 137/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  φαξ  & εκτυπωτή  ΄΄      αξίας  168,00€  για  το  5ο  Νηπιαγωγείο  Ιεράπετρας.

Με την υπ΄αριθ. 139/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  βιντεοπροβολέα  ΄΄      αξίας  445,00€  για  το  Δημ. Σχολ.  Μύρτους.

Με την υπ΄αριθ. 138/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  2  βιντεοπροβολέων &  1  καρέκλας    ΄΄   αξίας  983,00€  για  το  1ο  Δημ. Σχολ.  Ιεράπετρας.

Με την υπ΄αριθ. 134/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  6  τηλεοράσεων  ΄΄      αξίας  1.200,00€  για το  2ο  Δημ. Σχολ.  Ιεράπετρας.

Με την υπ΄αριθ. 140/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  ηλεκτρικής  κουζίνας &  φωτοτυπικού ΄΄  αξίας  270,00€   &  235.60€  αντίστοιχα  για το  6ο  Νηπιαγωγείο  Ιεράπετρας.

Με την υπ΄αριθ. 133/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄  χρωμάτων  ΄΄      αξίας  245,08€  για το  Δημ. Σχολ.  Κεντριού.

Με την υπ΄αριθ. 141/16  απόφαση με απευθείας ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   προμήθεια  ΄΄ 90  σταθερών  ηλεκ/κών  υπολ/στών  με  136,40€  το  τεμάχιο  &  40  φορητών  υπολ/στών  με  254,20€  το  τεμάχιο  ΄΄ με  σύνολο  δαπάνης  22.444,00€.  Τα μηχανήματα  είναι  ανακατασκευασμένα  και  αμφιβόλου  ποιότητας  και  αντοχής  πράγμα  που  φαίνεται  και  από  την  τιμή  τους  αλλά  είναι  αρκετά  για  να  σταματήσουν  προσωρινά  την  γκρίνια  και  να  κλείσουν  στόματα.

Επίσης  δημιουργείται   η  εντύπωση  ότι  με  μπαλώματα  και  πασαλείμματα  γίνεται  έργο  αλλά  δυστυχώς  με  κοντινή  ημερομηνία  λήξης. Αρκεί  να  αναφέρω  ότι  ένα  λειτουργικό   windows  7  professional   που  αναφέρεται  στις  προδιαγραφές, με  μια  ματιά  στο  διαδίκτυο  ξεκινάει  από  165,00€.  Πολύ  σύντομα  λοιπόν  θα  έχουμε  τα  ίδια  κενά  στα  σχολεία  μας.  Είπαμε  όμως ΄ η  φτήνια  τρώει  τον  παρά ΄ και  είναι  και  ξένος.

Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία
I
εράπετρα  14-11-2016
Σερεμέτης   Απόστολος


Σχολίασε το
Στην κορυφή