Απόψεις

A. Σερεμέτης: Της απευθείας ανέθεσης το πλεονέκτημα, μέρος 31ο

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΜΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0206Α   για  ΄΄ επιχορήγηση  ΚΠΕ  Ιεράπετρας – Νεάπολης  ΄΄  αξίας  5.000,00€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01302   για ΄΄ πρόστιμο  Λιμενικής  Αρχής  Ιεράπετρας  για  ναυαγοσωστική  κάλυψη  παραλίας   ΄΄  αξίας  400,00€.  Είναι  το  δεύτερο  πρόστιμο  για  φέτος.  Αναρωτιέμαι  μήπως  είναι  η  επιλογή  της  μη  κάλυψης  και  των  προστίμων  πιο  συμφέρουσα  για  τον  Δήμο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01317   για ΄΄  προμήθεια  τράπεζας  για  εξόφληση  οφειλών  μέσω  POS            από  9-9-2016 έως  29-9 – 2016΄΄  αξίας  114,53€. ( Παγκρήτια  Συνεταιριστική )

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01326   για  ΄΄  επείγουσες  ταχυμεταφορές  ΄΄  αξίας  150,04€.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01328   για  προμήθεια  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ συστήματος  προχλωρίωσης  νερού  στον  Περιστερά   ΄΄  αξίας  1.364,00€  σε  εταιρία  με  έδρα  το  Ηράκλειο.

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 01327   για  συντήρηση  με απευθείας  ανάθεση  ΄΄ συστήματος  ενφακέλωσης  λογαριασμών   ΄΄  αξίας  712,96€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Αθήνα.

 

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ:

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0504Β με απευθείας ανάθεση για ΄΄ ηλεκτρολογικές  εργασίες  ΄΄ αξίας 1.032,92€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0502Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ οικοδομικές  εργασίες  στο  ΚΔΑΠ  Μακρύ  Γιαλού  ΄΄ αξίας 930,00€.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0507Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  ΄΄ συντήρηση  λογισμικών  προγραμμάτων  2015  ΄΄ αξίας  895,90€  σε  εταιρία  με  έδρα  την  Θεσσαλονίκη.  

Εγκρίθηκε  ένταλμα  πληρωμής  Νο 0503Β  με  απευθείας  ανάθεση  για  προμήθεια   ΄΄ οικοδομικών  υλικών   – χρωμάτων  ΄΄ αξίας 1.497,05€.  

Με  την  υπ΄αριθ. 135/16 απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση θα  γίνουν  ΄΄ οικοδομικές  εργασίες  ΄΄ αξίας 4.960,00€ .

 

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

Με την υπ΄αριθ. 116/16  απόφαση  εγκρίνει  δαπάνη  για  την    ΄΄  πληρωμή  εθελοντών  σχολικών  τροχονόμων  ΄΄  αξίας  12.928,00€.  

Η  απόφαση  113/16   αναφέρει: ΄΄ πρόσληψη  με  σχέση  εργασίας ΄΄  και  το  ποσό  σαν ΄΄ κάλυψη  εξόδων       κίνησης  ΄΄   για  το  διάστημα  από  12-9-16  έως  15-6-17.  Γιατί  άραγε  αποκαλούνται  εθελοντές;

Με την υπ΄αριθ. 110/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  υδραυλικά  υλικά  3ου  Δημοτικού  Σχολείου  Ιεράπετρας   ΄΄  αξίας  85,80€.

Με την υπ΄αριθ. 114/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  οικοδομικά  υλικά – ξύλινη  πόρτα  και  του ειδικού ( γιατί  μόνο  τέτοιο μπορεί  να  είναι)  καλωδίου  για  ασύρματη !!!  σύνδεση  5ου  Δημοτικού  Σχολείου  Ιεράπετρας   ΄΄  αξίας  485,00€ – 230,00€ – 124,02€  αντίστοιχα.

Με την υπ΄αριθ. 109/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  υδραυλικά  υλικά    Δημοτικού  Σχολείου Νέας   Ανατολής  Ιεράπετρας   ΄΄  αξίας  171,00€.

Με την υπ΄αριθ. 111/16  απόφαση  με  απευθείας  ανάθεση  εγκρίνει  δαπάνη  για   ΄΄  υδραυλικά  υλικά    Δημοτικού  Σχολείου Παχείας  Άμμου  Ιεράπετρας   ΄΄  αξίας  108,00€.

 

                                                                              Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία

Ιεράπετρα  3-10-2016

Σερεμέτης   Απόστολος

Σχολίασε το
Στην κορυφή