Ιεράπετρα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας


Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 27η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).                              

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Αίτημα του κ. Εμμ. Πιτοπουλάκη  για αποζημίωση υλικών ζημιών λόγω λακκούβας στο οδόστρωμα.

Θέμα  2ο:  ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ΄αριθμό 101/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας

Θέμα 3ο:Τροποποίηση της με αριθμό 317/2015 απόφασης ΔΣ (Αναπροσαρμογή τελών κοιμητηρίων).

Θέμα 4ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.660,19€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού(γήπεδο τένις)

Θέμα 5ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 652,87€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Κάτω Χωριό (Δημ. σχολείο)


Σχολίασε το
Στην κορυφή