Ιεράπετρα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας


Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: ΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Παχεία ΄Αμμο.
Θέμα 2ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2016.
3ο θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με 9τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
4ο Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
5ο Θέμα :Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης ΤΚ Ορεινού


Σχολίασε το
Στην κορυφή