Ιεράπετρα

Συνεδριάζει η τοπικη κοινότητα στις Μάλες


Συνεδρίαση  του τοπικού συμβουλίου στις Μάλες θα γίνει στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Ιεράπετρας στις 5 /12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση με θέματα:

1) Αποδοχή Δωρεάς Κ ου Μαράκη Εμμανουήλ.

2) Αίτημα της Κας Στυλιανής Τζανάκη του Εμμανουήλ για τοποθέτηση υδρομέτρου για παροχή άρδευσης στην θέση «Σελί» αρδευτικού τομέα Τεργιών.

3) Αίτημα του Κου Γεωργίου Εμμανουήλ Φραγκιαδάκη για την μείωση του τιμήματος αγοράς οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Μαλών

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

Γεώργιος Τσακιράκης


Σχολίασε το
Στην κορυφή