Ελλάδα

Τα νέα πρόστιμα για τα αυθαίρετα

Κατά δύο χρόνια παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, όπως προβλέπει ο νέος νέος νόμος, που τίθεται σε ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου. Προβλέπει μεγάλα πρόστιμα για τα αυθαίρετα κτίσματα που δεν θα δηλωθούν έως τον Οκτώβριο του 2018, αλλά και για όσα αυθαίρετα χτίστηκαν μετά το καλοκαίρι του 2011.

Παράλληλα προβλέπεται μείωση των προστίμων για ειδικές, ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού και αύξηση των δόσεων αποπληρωμής σε 80. Ταυτόχρονα μειώνεται και το παράβολο «τακτοποίησης» από τα 500 στα 250 ευρώ για παρανομίες με επιφάνεια έως 100 τ.μ.

Με τον νέο νόμο δε θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη, θα παίρνει αυτόματα αριθμό οικοδομικής άδειας.

Αναλυτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό των προστίμων σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων

1ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία
υπέρβαση 50 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 1000/1150(νέα-παλαιά)
παλαιό πρόστιμο: 0,15x50x1150x0,60×1,00=5175 €
νέο πρόστιμο: 0,15x50x1000x0,40×1,00=3000 €

2ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία,
υπέρβαση 100 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1990, Τ.Ζ. 1300/1600
παλαιό πρόστιμο: 0,15x100x1600x0,60×0,80=11520 €
νέο πρόστιμο: 0,15x100x1300x0,60×0,60=7020 €

3ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, υπηρεσίες (κατάστημα),
υπέρβαση 50 τ.μ.(πατάρι), χρόνος κατασκευής 2007, Τ.Ζ. 1650/2000
παλαιό πρόστιμο: 0,15 x50x0,50x2000x0,60×1,00=4500 €
νέο πρόστιμο: 0,15 x50x0,30x1650x0,60×1,00≅2230 €

4ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία,
υπέρβαση 70 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1981, Τ.Ζ. 900/1000
παλαιό πρόστιμο: 0,15x70x1000x0,60×0,15 x2,0=1890 €
νέο πρόστιμο: 0,15x70x900x0,60×0,15 x1,3 ≅1105 €

5ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία
υπέρβαση 80 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2006, Τ.Ζ. 600/600
παλαιό πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40×1,00×1,7×2,0=9792 €
νέο πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40×1,00×1,5×1,3=5616 €

6ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία
υπέρβαση 120 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1998, Τ.Ζ. 600/600
παλαιό πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60×0,80×1,7×2,0≅17625 €
νέο πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60×0,80×1,2×1,5 ≅9330 €

7ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, χωρίς οικοδομική άδεια, υπηρεσίες
υπέρβαση 600 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 600/600
παλαιό πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60×1,00×1,7×2,0=110160 €
νέο πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60×1,00×1,5×2,0 x1,2=116640 €

Σχολίασε το
Στην κορυφή