Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 01-12-2016

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,17 € 1,36 € 1,23 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,97 € 1,18 € 1,10 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
0,70 € 0,82 € 0,77 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,04 € 0,04 € 0,04 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,32 € 0,68 € 0,51 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,55 € 0,57 € 0,57 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,11 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,07 € 1,07 € 1,07 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,75 € 1,06 € 0,93 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,05 € 1,06 € 1,05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α 0,63 € 0,85 € 0,72 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,33 € 0,39 € 0,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,26 € 0,56 € 0,44 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,41 € 0,48 € 0,45 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,28 € 0,26 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,12 € 0,26 € 0,23 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,86 € 0,96 € 0,88 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,34 € 0,34 € 0,34 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,34 € 0,34 € 0,34 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,01 € 1,15 € 1,08 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,10 € 1,20 € 1,13 €

ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,32 € 0,59 € 0,44 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,12 € 0,24 € 0,21 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,35 € 0,35 € 0,35 €

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.12 € 1.18 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.70 € 0.70 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.57 € 0.58 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.18 € 1.26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
1.04 € 1.05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.37 € 0.37 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.30 € 0.30 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.43 € 0.49 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.25 € 0.25 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.39 € 0.68 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.81 € 0.88 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ 0.56 € 0.56 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.28 € 0.38 €

 

b-4

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,63 0,66 0,69

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,62 0,64 0,67

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,75 1,10 1,21

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,92 1,10 1,20

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,61 0,61 0,61

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,58 0,59 0,60

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,07 0,13 0,14

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,05 1,05 1,05

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,95 1,04 1,06

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,35 0,35 0,35

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,92 0,93 0,94

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,36 0,38 0,39

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,27 0,29 0,38

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,07 0,07 0,07

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,10 0,21 0,28

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,27 0,27 0,27

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,26 0,45 0,58

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,50 0,50 0,50

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,20 0,32 0,48

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,61 0,72 0,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,12 0,16 0,38

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ.
ΠΙΣΤ. 0,95 € 1,15 € 1,12 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,15 € 1,20 € 1,20 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,58 € 0,65 € 0,61 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,89 € 0,89 € 0,89 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,60 € 0,58 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,38 € 0,55 € 0,47 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,49 € 0,49 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,21 € 0,24 € 0,22 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ. 0,76 € 0,76 € 0,76 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,62 € 0,80 € 0,69 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α Ο.Δ.
0,71 € 0,72 € 0,72 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,39 € 0,30 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,26 € 0,26 € 0,26 €

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

 

 

ΠΥΤΝΑ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (30-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 17900 0.90 0.85 0.45
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,20 – 1,60 1.40 1.20 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11300 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 7900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 16500 0.85 0.85 0.80
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,55 – 0,80 0,35 – 0,45 18700 0.55 0.60 0.50
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 90600 0.39 0.39 0.48
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,35 0,15 – 0,25 40400 0.30 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 19100 1.30 1.20 0.80
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 1.30 1.20 0.90
Μαρούλια / Lettuce 0,55 – 0,80 0,35 – 0,45 12300 0.55 0.60 0.65
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 20800 0.90 1.00 0.70
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 95200 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8500 0.50 0.55 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 1.00 0.90 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 39600 0.90 0.80 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,70 0,80 – 1,00 1.40 1.30 1.20
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13100 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,55 – 0,80 0,35 – 0,45 14900 0.55 0.50 0.50
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 9300 1.00 0.90 1.00
Σκόρδα / Garlic 3,55 – 3,80 3,00 – 3,35 2800 3.65 3.65 2.90
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11600 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,35 – 0,55 97400 0.70 0.70 0.80

 

 

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 01-12-2016
Στην κορυφή