Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 05-12-2017

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,54 € 0,61 € 0,59 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,43 € 0,57 € 0,51 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
1,46 € 1,46 € 1,46 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,31 € 0,38 € 0,31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,65 € 0,65 € 0,65 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,55 € 0,58 € 0,56 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
0,94 € 0,94 € 0,94 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β
0,22 € 0,22 € 0,22 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,43 € 0,46 € 0,44 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,57 € 0,74 € 0,74 €

ΝΤΟΜ. Β ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,41 € 0,38 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,53 € 0,50 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,55 € 0,78 € 0,64 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,34 € 0,34 € 0,34 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,26 € 0,31 € 0,28 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώρερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,37 0,37 0,37

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,46 0,60 0,55

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,79 0,79 0,79

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,41 0,41 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,06 0,06 0,06

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,33 0,34 0,33

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,56 0,58 0,57

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,06 0,06 0,06

ΦΛΑΣΚΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,27 0,27 0,27

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,44 0,45 0,44

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.38 € 0.38 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.54 € 0.59 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.45 € 0.47 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.14 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.24 € 0.25 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.21 € 0.26 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.44 € 0.44 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.74 € 0.78 €

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ
0.21 € 0.29 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.62 € 0.62 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.66 € 0.71 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.29 € 0.29 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
1.37 € 1.38 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,42 0,44 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 0,57 0,65

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,48 0,70 0,83

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,16 0,23

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,08 0,08

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,43 0,43 0,43

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,38 0,39 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 0,05 0,05

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 0,05 0,05

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,42 0,44 0,45

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,53 0,58 0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,16 0,16 0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,43 0,43 0,43

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,59 0,68 0,81

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,21 0,25 0,26

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,45 1,45 1,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,48 0,48 0,48

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,30 0,30 0,30

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,52 0,54 0,55

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 0,76 0,77

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,28 0,32 0,36

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΥΔΡΟΠ
0,30 0,30 0,30

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,51 € 0,55 € 0,53 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,35 € 0,36 € 0,35 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΕΡΑΤΟ Β Ο.Δ.
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ.
0,05 € 0,06 € 0,05 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,44 € 0,65 € 0,51 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,50 € 0,55 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,29 € 0,29 € 0,29 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,85 € 0,89 € 0,89 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,40 € 0,44 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α Ο.Δ.
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,10 € 0,13 € 0,11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,16 € 0,24 € 0,21 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,30 € 0,33 € 0,31 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,56 € 0,84 € 0,73 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,13 € 0,35 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
1,30 € 1,43 € 1,37 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,21 € 0,21 € 0,21 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,48 € 0,51 € 0,50 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,27 € 0,32 € 0,31 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,63 € 0,65 € 0,63 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,30 € 0,29 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,24 € 0,24 € 0,24 €

ΕΑΣ Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,76 0,76 0,76

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,37 0,37 0,37

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,38 1,38 1,38

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,23 0,23 0,23

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,43 0,45 0,46

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,26 0,29 0,32

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,37 0,37 0,37

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
0,44 0,55 0,60

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ.Π. Α
0,42 0,42 0,42

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,23 0,23 0,23

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,58 0,58 0,58

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,22 0,26 0,28

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,40 0,44 0,56

 

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (02-12)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 17800 0.60 0.65 0.90
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.85 0.75 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8700 0.50 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 20 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 7900 0.60 0.60 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 1,00 – 1,20 0,70 – 0,90 13700 1.00 1.10 0.85
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 20600 0.50 0.45 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 93400 0.30 0.30 0.39
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 38500 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 18300 0.90 0.95 1.25
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,85 – 1,10 0,60 – 0,75 0.90 0.95 1.25
Μαρούλια / Lettuce 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7200 0.60 0.50 0.55
Μπρόκολα / Broccoli 1.20 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 19700 0.60 0.70 0.90
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 115600 0.33 0.33 0.45
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7300 0.50 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 0.75 0.80 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 31800 0.75 0.70 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 1.10 1.00 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,09 – 0,13 0,06 – 0,08 0.10 0.10 0.14
Πράσα / Leeks 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 6400 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7500 0.60 0.50 0.55
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 6900 0.90 0.90 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3200 2.70 2.70 3.65
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 6800 0.50 0.50 0.50
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,75 – 1,10 0,45 – 0,65 92300 0.85 0.70 0.70
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 0,70 – 0,90 1700 0.70 0.80 0.00

 

Σχολίασε το
Στην κορυφή