Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 06-11-2017


b-4

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ Α
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,52 € 0,54 € 0,53 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,52 € 0,53 € 0,53 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LΟBELLO
1,97 € 1,97 € 1,97 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,04 € 1,04 € 1,04 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,13 € 0,13 € 0,13 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,48 € 0,57 € 0,50 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.
0,57 € 0,57 € 0,57 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,40 € 0,42 € 0,41 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Α ΠΙΣΤ.
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Β ΠΙΣΤ
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,46 € 0,46 € 0,46 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώρερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,52 0,56 0,54

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,62 0,73 0,67

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,36 0,36 0,36

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,73 0,73 0,73

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,57 0,57 0,57

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 0,36 0,36

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
0.56 € 0.56 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.75 € 0.75 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.93 € 0.93 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.52 € 0.61 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.41 € 0.41 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.67 € 0.67 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.25 € 0.25 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,48 0,57 0,60

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,58 0,63 0,66

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,13 0,13 0,13

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,07 0,07 0,08

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,29 1,29 1,29

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,76 0,77 0,78

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,05 0,11 0,15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,63 0,69 0,72

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,24 0,24 0,24

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,42 0,42 0,42

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,20 0,20 0,20

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,20 0,20 0,20

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,45 0,66 0,70

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,16 2,16 2,16

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,44 0,44 0,45

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,83 0,83 0,83

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,12 1,14 1,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,30 0,45 0,46

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,55 0,62

ΚΕΡΑΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,11 0,11

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,72 0,77

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,44 0,68

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,13 0,13

ΝΤΟΛΜΑΣ Ο.Δ. Α
0,40 0,41

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,28 0,28

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,68 0,68

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,58 0,58

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,55 € 0,61 € 0,58 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,12 € 0,21 € 0,14 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,44 € 0,63 € 0,60 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,45 € 0,47 € 0,46 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. 0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,96 € 0,96 € 0,96 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,80 € 0,78 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,79 € 0,77 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,10 € 0,20 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤA A
0,46 € 0,72 € 0,60 €

ΤΟΜΑΤA ΒΕΛΑΝΙΔΙ DELICASSI 2,05 € 2,10 € 2,06 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,33 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,29 € 0,36 € 0,34 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,43 € 0,47 € 0,44 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,76 € 0,76 € 0,76 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,10 € 1,19 € 1,12 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,41 € 0,40 €


 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (04-11)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,50 – 0,70 0,40 – 0,45 21400 0.55 0.40 0.50
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 0.65 0.65 0.70
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 150 0.30 0.30 0.30
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8500 0.50 0.45 0.50
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 50 0.55 0.55 0.00
Καρότα / Carrots 0,60 – 0,80 0,45 – 0,50 8900 0.60 0.65 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 14200 0.90 0.40 1.10
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 10500 0.90 0.50 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 700 0.30 0.35 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,30 – 0,35 0,23 – 0,28 92300 0.30 0.30 0.35
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 36700 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,75 – 1,00 0,40 – 0,65 20200 0.80 0.90 0.65
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,75 – 1,00 0,40 – 0,65 0.80 0.90 0.65
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10700 0.50 0.45 0.50
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,85 – 1,20 0,60 – 0,75 13400 1.00 0.60 1.00
Πατάτες / Potatoes 0,30 – 0,39 0,24 – 0,28 98900 0.33 0.33 0.36
Παντζάρια / Beets 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 7600 0.45 0.45 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,00 – 1,30 0,70 – 0,90 1.10 1.00 1.20
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 32300 0.95 1.10 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,00 – 1,40 0,70 – 0,90 1.20 1.20 1.00
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,10 – 0,15 0,07 – 0,09 0.12 0.12 0.14
Πράσα / Leeks 0,40 – 0,60 7800 0.45 0.55 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11200 0.50 0.45 0.45
Σέλινο / Celery 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 9200 0.90 1.10 1.10
Σκόρδα / Garlic 2,60 – 3,00 2,00 – 2,40 3900 2.70 2.70 3.20
Σπανάκι / Spinach 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 8300 0.60 0.55 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,55 – 1,00 0,30 – 0,45 99400 0.65 0.75 0.65
Φασολάκια / Green beans 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 9500 1.00 1.00 1.10
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 06-11-2017
Στην κορυφή