Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 07-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

 Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,46 € 0,27 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 € 0,27 € 0,24 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ B
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α
2,04 € 2,20 € 2,11 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,35 € 1,35 € 1,35 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,78 € 0,87 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,78 € 1,78 € 1,78 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,58 € 1,74 € 1,61 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,00 € 1,00 € 1,00 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,34 € 0,52 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΤΣΑΜΠΙ
0,50 € 0,50 € 0,50 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,11 € 0,23 € 0,19 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,54 € 1,54 € 1,54 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,92 € 0,92 € 0,92 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,63 € 1,68 € 1,64 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
1,00 € 1,00 € 1,00 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,20 0,60 0,30

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,35 0,46 0,39

ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΟΝΤΡ
0,17 0,17 0,17

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,14 0,22 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,98 0,98 0,98

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,95 0,95 0,95

ΤΟΜATΕΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2,12 2,12 2,12

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.27 € 0.33 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.81 € 0.89 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.15 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.78 € 0.85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ
0.55 € 0.55 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
1.75 € 1.75 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΠΙΣΤ ΤΣΑΚ
0.99 € 0.99 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.99 € 0.99 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.61 € 1.63 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.44 € 0.54 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.14 € 0.18 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.07 € 1.07 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.65 € 1.65 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
0.78 € 0.78 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.86 € 0.86 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.59 € 1.61 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
1.03 € 1.03 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.98 € 0.98 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.01 € 2.16 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

CHERRY
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,20 € 0,43 € 0,30 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,35 € 0,32 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,57 € 1,60 € 1,59 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,52 € 0,85 € 0,70 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,18 € 0,24 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,83 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,77 € 0,82 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,77 € 1,77 € 1,77 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,52 € 1,64 € 1,58 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
1,00 € 1,09 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,97 € 1,05 € 1,02 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,46 € 0,66 € 0,62 €

ΤΟΜΑΤΑ A
0,35 € 0,55 € 0,48 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 € 0,12 € 0,08 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,14 € 2,18 € 2,16 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,83 € 0,83 € 0,83 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β ΠΙΣΤ
1,18 € 1,18 € 1,18 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,07 € 0,26 € 0,15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,52 € 1,52 € 1,52 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,97 € 1,01 € 0,98 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,45 € 1,57 € 1,49 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,96 € 1,06 € 0,98 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,05 0,05

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,20 0,28 0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,45 0,56 0,91

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,16 0,20

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
1,66 1,66 1,67

ΚΕΡΑΤΟ Α
1,01 1,02 1,05

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,30 0,37 0,57

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,58 0,58 0,62

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,73 0,79 0,83

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,41 0,54 0,62

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
0,78 0,78 0,78

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,57 1,62 1,66

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,89 0,89 0,89

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,30 0,45 0,62

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,06 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,94 2,06 2,25

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,10 0,17 0,24

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,57 1,60 1,63

ΦΛΑΣΚΑ Β
1,04 1,04 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,42 1,52 1,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,94 0,96 0,98

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,32 0,40 0,45

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,14 0,17 0,18

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,30 0,41 0,60

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,03 2,10 2,16

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,11 0,11 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,49 0,49 0,49

ΑΓΓΟΥΡΙ Ο.Δ. Β
0,11 0,11 0,11

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,11 0,16 0,20

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,65 0,65 0,65

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,97 0,97 0,97

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
1,01 1,02 1,04

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,97 1,01 1,05

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ
1,54 1,56 1,57

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,60 1,60 1,60

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,59 0,60 0,69

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,77 0,78 0,80

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,80 0,80 0,80

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,98 1,03 1,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,41 1,41 1,41

 

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (06-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,75 0,30 – 0,40 20600 0.50 0.60 0.80
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 1.50 1.40
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.40
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8200 0.45 0.45 1.10
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.00
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 13500 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,80 – 1,00 0,50 – 0,70 4400 0.90 0.65 0.60
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 300 0.35 0.35 0.40
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 95300 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 32900 0.25 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 22600 1.20 1.40 1.30
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 1.20 1.40 1.30
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 3800 0.80 0.65 1.20
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 7700 1.00 0.80 0.75
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Παντζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7800 0.45 0.45 1.00
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.65 1.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,50 – 1,90 1,00 – 1,40 31700 1.70 1.65 2.00
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,60 – 2,00 1,20 – 1,40 1.80 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.15
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 5500 0.60 0.55 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.45
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 15200 0.45 0.45 0.70
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 8900 0.70 0.80 1.10
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4500 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8400 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,70 – 1,00 0,40 – 0,60 90300 0.80 0.55 0.85
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2400 1.00 1.00 1.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 07-03-2018
Στην κορυφή