Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 09-09-2016

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,29 0,33 0,35

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,37 0,49 0,53

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,10 0,10

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,51 2,51 2,51

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,65 0,65 0,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,10 0,10 0,10

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

Golden Farm

ΠΥΤΝΑ

Τιμές Δημοπρασίας 09-09-2016
Στην κορυφή