Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 13-03-2018

b-4

ΑΓΡΟΠΗΓH

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,39 € 0,36 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,07 € 0,11 € 0,08 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LΟBELLO
2,10 € 2,10 € 2,10 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,25 € 0,66 € 0,50 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,86 € 0,88 € 0,87 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,57 € 1,61 € 1,60 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
1,01 € 1,05 € 1,03 €

ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ.
0,40 € 0,62 € 0,56 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,28 € 0,27 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,28 € 0,25 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,37 € 1,42 € 1,41 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,93 € 0,93 € 0,93 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,05 0,11 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,33 0,66 0,49

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤΟΠ.
0,36 0,59 0,52

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,22 0,22 0,22

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,52 0,52 0,52

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,97 1,04 0,99

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,86 0,86 0,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,84 0,84 0,84

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
1,28 1,33 1,29

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.38 € 0.41 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.49 € 0.59 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.61 € 0.61 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
1.01 € 1.01 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.80 € 0.81 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.85 € 0.88 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
1.65 € 1.65 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.50 € 0.62 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.24 € 0.26 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ ΚΟΥΠΑΤΗ
1.51 € 1.52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
1.44 € 1.46 €

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.99 € 0.99 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.34 € 1.42 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ
0.88 € 0.88 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.84 € 0.88 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α ΠΙΣΤ
2.01 € 2.06 €

Golden Farm

Kατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,33 € 0,42 € 0,35 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,42 € 0,37 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,07 € 0,08 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
1,30 € 1,30 € 1,30 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α ΠΙΣΤ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,46 € 0,84 € 0,68 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 € 0,18 € 0,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,78 € 0,91 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,86 € 0,90 € 0,88 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
1,48 € 1,57 € 1,53 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ.
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,67 € 0,67 € 0,67 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
1,58 € 1,68 € 1,66 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ.
0,97 € 1,01 € 0,99 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,02 € 1,01 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΡΕΤΗ Α Ο.Δ.ΠΙΣΤ.
1,03 € 1,03 € 1,03 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β
0,32 € 0,66 € 0,51 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,65 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,42 € 0,67 € 0,51 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,06 € 0,16 € 0,08 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO
2,08 € 2,21 € 2,16 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,23 € 0,37 € 0,30 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,14 € 0,33 € 0,24 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
3,15 € 3,15 € 3,15 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,40 € 1,55 € 1,46 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,65 € 0,91 € 0,90 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,19 € 1,40 € 1,32 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,58 € 0,87 € 0,76 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,07 0,07 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,05 0,06 0,07

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 0,30 0,43

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,34 0,34 0,34

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,54 0,79 0,81

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,09 0,09 0,09

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,96 1,01 1,05

ΚΕΡΑΤΟ Β 0,40 0,42 0,49

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,51 0,54 0,57

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
0,59 0,59 0,59

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,32 1,32 1,32

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,81 0,86 0,90

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,48 0,54 0,65

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β
1,03 1,03 1,03

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
1,54 1,54 1,54

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
1,58 1,63 1,66

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,43 0,43 0,43

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,70 0,70 0,70

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,41 0,53 0,67

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,05 0,05 0,05

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
2,18 2,19 2,19

ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ
0,22 0,23 0,24

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ
0,74 0,76 0,81

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,11 0,25 0,33

ΦΛΑΣΚΑ Α
1,42 1,54 1,65

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,89 0,89 0,89

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,22 1,28 1,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,75 0,75 0,75

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,61 0,75 0,95

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (12-03)«

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,70 0,30 – 0,40 23700 0.50 0.50 0.55
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 1.20 1.10
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 100 0.30 0.30 0.35
Αντίδια / Leaved 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 8600 0.45 0.45 1.00
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0,65 – 0,90 0,40 – 0,55 20 0.75 0.75 0.80
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,80 0,45 – 0,50 9600 0.60 0.60 0.60
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 12900 1.00 1.00 1.00
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,75 – 0,90 0,50 – 0,65 8200 0.80 0.85 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 400 0.35 0.35 0.35
Κρεμμύδια / Onions 0,33 – 0,38 0,25 – 0,30 90800 0.35 0.35 0.38
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 38900 0.25 0.25 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 21500 1.20 1.20 1.20
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,70 – 0,90 1.20 1.20 1.20
Μαρούλια / Lettuce 0,70 – 1,00 0,50 – 0,60 4700 0.80 0.70 0.90
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 10300 1.00 0.90 0.60
Πατάτες / Potatoes 0.70 0,34 – 0,55 0,25 – 0,32 111600 0.38 0.38 0.47
Πατζάρια / Beets 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 7200 0.45 0.45 0.90
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1,30 – 1,60 1,00 – 1,20 1.40 1.35 1.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1,80 – 2,20 1,40 – 1,60 32800 2.00 1.60 2.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,90 – 2,40 1,40 – 1,70 2.10 1.80 2.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,16 – 0,20 0,13 – 0,14 0.17 0.17 0.21
Πράσα / Leeks 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 7900 0.60 0.60 0.80
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,30 – 0,40 100 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,40 – 0,65 0,25 – 0,30 16400 0.45 0.45 0.55
Σέλινο / Celery 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 9500 0.70 0.70 1.00
Σκόρδα / Garlic 2,40 – 2,80 2,00 – 2,20 4800 2.60 2.60 3.80
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9200 0.50 0.50 0.55
Τομάτες / Tomatoes 1.30 0,75 – 1,10 0,45 – 0,65 90300 0.85 0.65 0.75
Χόρτα (ζωχοί κ.α.) / Greens 1,00 – 1,20 0,80 – 0,90 2600 1.00 1.00 1.00
Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 13-03-2018
Στην κορυφή