Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 13-09-2016


ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,21 0,27 0,32

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,11 0,24 0,37

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,05 0,05 0,05

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,47 0,47 0,47

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,17 0,17 0,17

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.38 € 0.40 €

ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

Golden Farm

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΥΤΝΑ

Τιμές Ημέρας από την Κεντρική Αγορά (Λαχαναγορά) Θεσσαλονίκης

.


Tιμές Δημοπρασίας 13-09-2016
Στην κορυφή