Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 15-09-2016


ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.22 € 0.22 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €


ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

Golden Farm

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΥΤΝΑ

Τιμές Ημέρας από την Κεντρική Αγορά (Λαχαναγορά) Θεσσαλονίκης

Tιμές Δημοπρασίας 15-09-2016
Στην κορυφή