Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 20-09-2016


ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.26 € 0.26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.37 € 0.37 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,17 0,23 0,25

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,16 0,36 0,43

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,61 0,61 0,61

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,27 0,27 0,27


Golden Farm

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΥΤΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Στην κορυφή