Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 21-11-2016

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,83 € 1,01 € 0,95 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,34 € 1,34 € 1,34 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,77 € 0,77 € 0,77 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,65 € 0,69 € 0,67 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,90 € 1,11 € 1,07 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,72 € 0,77 € 0,75 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π.
0,22 € 0,31 € 0,26 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,94 € 0,94 € 0,94 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,44 € 0,47 € 0,45 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,16 € 0,14 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,23 € 0,26 € 0,25 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,16 € 0,14 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,77 € 0,77 € 0,77 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,35 € 0,35 € 0,35 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,12 € 1,00 €

ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,92 € 0,99 € 0,97 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,36 € 0,49 € 0,44 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,07 € 0,07 € 0,07 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,66 € 0,66 € 0,66 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,67 € 0,71 € 0,69 €

 

 

 

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,37 0,40 0,42

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 0,11 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,22 0,23 0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,33 0,33 0,33

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,25 1,26 1,29

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,30 0,30 0,30

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
0,98 0,98 0,98

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 0,15 0,15

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,73 0,73 0,75

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,58 0,58 0,58

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ. Α
1,15 1,15 1,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,51 0,51 0,51

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,13 0,16 0,18

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
0,51 0,51 0,51

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,43 0,43 0,43

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,90 0,90 0,90

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,33 0,34 0,35

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,90 0,90 0,90

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,46 0,47 0,52

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ ΟΔΠ
0,95 0,95 0,95

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 0,37 0,39

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,74 0,77 0,79

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,79 0,79 0,79

 

 

 

 

 

 

 


Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,07 € 1,10 € 1,08 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,92 € 1,17 € 1,14 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,58 € 0,58 € 0,58 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,04 € 1,12 € 1,07 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,79 € 0,90 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,38 € 0,38 € 0,38 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,44 € 0,45 € 0,45 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,63 € 0,66 € 0,63 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,39 € 0,43 € 0,40 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,43 € 0,40 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,29 € 1,33 € 1,32 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,08 € 0,08 € 0,08 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,13 € 0,22 € 0,16 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,36 € 1,36 € 1,36 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
0,63 € 0,85 € 0,69 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,79 € 0,80 € 0,79 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,35 € 0,35 € 0,35 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.34 € 0.42 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.01 € 1.05 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ
0.78 € 0.78 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.11 € 0.11 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.45 € 0.45 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.39 € 0.39 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.22 € 0.22 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.15 € 0.15 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.68 € 0.76 €

 

 

 

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,78 0,97 1,10

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,76 1,00 1,14

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,37 0,47 0,49

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,07

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,83 0,86 0,88

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,63 0,68 0,70

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,10

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,11 0,11 0,11

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,12 1,12 1,12

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,85 0,85 0,86

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,37 0,37 0,37

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,42 0,45 0,49

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,13 0,18 0,22

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,29 0,29 0,29

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,35 0,40 0,44

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,46 0,46 0,46

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,12 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,20 1,25 1,30

ΦΑΣΟΛΙΑ
1,31 1,31 1,31

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,46 0,49 0,53

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,91 0,91 0,91

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,75 0,78 0,79

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,11 0,24 0,36

 

 

ΠΥΤΝΑ

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (19-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,65 – 0,85 0,45 – 0,55 15800 0.65 0.65 0.60
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.80 0.85 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13500 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 8300 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,10 0,60 – 0,70 17900 0.85 0.90 1.00
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 22600 0.50 0.65 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,34 – 0,41 0,26 – 0,32 96400 0.38 0.38 0.46
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 35600 0.30 0.30 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,60 – 1,00 0,40 – 0,50 25100 0.65 0.65 1.10
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,60 – 1,00 0,40 – 0,50 0.65 0.65 1.30
Μαρούλια / Lettuce 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 10700 0.55 0.65 0.65
Μπρόκολα / Broccoli 1.40 0,80 – 1,20 0,50 – 0,70 19300 0.90 0.90 0.80
Πατάτες / Potatoes 0,34 – 0,41 0,22 – 0,32 95900 0.38 0.38 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10800 0.50 0.55 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,95 – 1,20 0,60 – 0,85 1.00 1.00 1.10
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,85 – 1,00 0,60 – 0,75 38400 0.90 0.95 0.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,70 0,80 – 1,00 1.30 1.30 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12800 0.50 0.50 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 15500 0.50 0.60 0.65
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,50 0,70 – 0,80 9400 1.00 1.10 1.10
Σκόρδα / Garlic 3,50 – 3,80 2,90 – 3,30 2600 3.60 3.60 2.60
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12700 0.50 0.60 0.75
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,40 – 0,55 96300 0.70 0.65 0.90

 

Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 21-11-2016
Στην κορυφή