Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 22-11-2016

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,13 € 1,08 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,47 € 0,45 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,62 € 0,74 € 0,70 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,18 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,05 € 0,97 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,93 € 0,97 € 0,94 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,46 € 0,47 € 0,47 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,45 € 0,39 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,16 € 0,18 € 0,17 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,23 € 0,23 € 0,23 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,74 € 0,82 € 0,76 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,39 € 0,45 € 0,42 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,36 € 0,36 € 0,36 €

 

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
1,13 € 1,13 € 1,13 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,31 € 0,46 € 0,40 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,14 € 0,19 € 0,17 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,74 € 0,70 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,28 € 0,28 € 0,28 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ.
0,75 € 0,75 € 0,75 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,49 € 0,49 € 0,49 €

 

 

 

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.35 € 0.35 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.13 € 1.14 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.55 € 0.55 €

ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.66 € 0.67 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.01 € 1.08 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.13 € 0.13 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.50 € 0.50 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.29 € 0.29 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.21 € 0.23 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.47 € 0.47 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.67 € 0.68 €

 

 

 

 

 

 

 


b-4

 

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,31 0,35 0,38

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,15 0,16 0,17

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ. Α
0,41 0,41 0,41

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,22 1,28 1,35

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,25 0,35 0,37

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,29 1,29 1,29

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ. Α
1,29 1,29 1,29

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,05 0,05 0,05

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,08 0,12 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,63 0,65 0,66

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,93 1,04 1,15

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 0,12 0,12

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
0,41 0,45 0,47

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,39 0,42 0,45

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,03 1,03 1,03

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,63 0,63 0,63

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ
0,73 0,77 0,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,33 0,34 0,34

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,65 0,65 0,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
0,65 0,69 0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,51 0,57 0,61

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,88 1,19 1,29

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,85 0,89 0,98

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,06

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,62 0,63 0,65

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,08 0,10 0,12

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,16 0,16 0,16

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,27 1,27 1,27

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,06 1,09 1,11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,14 0,14 0,14

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,99 1,02 1,04

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,46 0,49 0,52

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,50 0,50 0,50

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,38 0,44 0,50

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,11 0,11 0,13

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,22 0,22 0,22

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,33 0,39 0,42

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,47 0,47 0,47

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,12 1,27 1,34

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,47 0,49 0,56

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,29 0,29 0,29

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,61 0,71 0,74

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,39 0,41 0,42

 

 

 

 

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,03 € 1,24 € 1,20 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,21 € 1,21 € 1,21 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,96 € 1,12 € 1,03 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,36 € 0,59 € 0,54 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,91 € 0,96 € 0,93 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,02 € 1,07 € 1,06 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,97 € 0,97 € 0,97 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,40 € 0,46 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,08 € 0,14 € 0,12 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,49 € 0,54 € 0,50 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,62 € 0,72 € 0,65 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 € 0,19 € 0,18 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,42 € 0,35 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,26 € 0,26 € 0,26 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,26 € 1,35 € 1,31 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,15 € 0,21 € 0,17 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,50 € 1,50 € 1,50 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,52 € 0,62 € 0,56 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
0,73 € 0,81 € 0,76 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,26 € 0,26 € 0,26 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,71 € 0,81 € 0,75 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,43 € 0,43 € 0,43 €

 

 

ΠΥΤΝΑ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (21-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,65 – 0,85 0,50 – 0,55 13900 0.70 0.60 0.60
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 0.80 0.85 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12700 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 8300 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,10 0,60 – 0,70 16100 0.85 0.85 1.00
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,60 – 0,80 0,40 – 0,50 15400 0.60 0.50 0.65
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 90600 0.38 0.38 0.46
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 33700 0.25 0.30 0.25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,90 – 1,30 0,60 – 0,80 16800 1.10 0.65 1.10
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,80 – 1,20 0,60 – 0,70 1.00 0.65 1.30
Μαρούλια / Lettuce 0,55 – 0,75 0,40 – 0,50 11100 0.55 0.60 0.65
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 1,00 – 1,30 0,60 – 0,90 12600 1.10 0.70 0.80
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 95200 0.45 0.38 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 8900 0.50 0.55 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 0.90 0.90 1.10
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 34500 0.80 0.80 0.95
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,70 0,80 – 1,00 1.30 1.30 1.40
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10700 0.50 0.50 0.60
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.40
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 15500 0.50 0.55 0.65
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,50 0,70 – 0,80 9400 1.00 1.00 1.10
Σκόρδα / Garlic 3,55 – 3,80 3,00 – 3,35 2600 3.65 3.60 2.60
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12700 0.50 0.60 0.75
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,40 – 0,55 94300 0.70 0.65 0.90

 

 

 

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 22-11-2016
Στην κορυφή