Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 24-09-2016

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,23 € 0,34 € 0,30 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,23 € 0,35 € 0,33 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΦΑΣΟΛΙΑ EXTRA
0,92 € 0,92 € 0,92 €

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.30 € 0.31 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.35 € 0.35 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΥΤΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τιμές Δημοπρασίας 24-09-2016
Στην κορυφή