Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 27-09-2016

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.23 € 0.23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0.33 € 0.33 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 € 0,33 € 0,30 €

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

Ε.Α.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

ΠΥΤΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tιμές Δημοπρασίας 27-09-2016
Στην κορυφή