Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 28-11-2016


ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Mέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,04 € 1,18 € 1,13 €

ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,81 € 0,81 € 0,81 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,33 € 1,33 € 1,33 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,06 € 0,06 € 0,06 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,77 € 0,79 € 0,77 €

ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,02 € 1,08 € 1,04 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,11 € 1,18 € 1,14 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,80 € 0,81 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,94 € 0,94 € 0,94 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,41 € 0,45 € 0,42 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α
0,38 € 0,44 € 0,43 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,46 € 0,44 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,39 € 0,39 € 0,39 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,22 € 0,22 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,14 € 0,18 € 0,16 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,00 € 1,07 € 1,06 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,42 € 0,42 € 0,42 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.Π.
0,36 € 0,41 € 0,40 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,17 € 0,17 € 0,17 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,80 € 0,80 € 0,80 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,20 € 0,20 € 0,20 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,76 € 0,76 € 0,76 €

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.13 € 1.23 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.14 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.14 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.48 € 0.48 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.34 € 0.34 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.82 € 0.82 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.15 € 1.15 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.47 € 0.47 €

b-4

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,80 0,80 0,80

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,95 1,15 1,26

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,71 1,05 1,22

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α
1,16 1,16 1,16

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 0,05 0,05

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,42 0,59 0,86

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,83 0,84 0,87

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,19 0,19 0,19

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,93 0,93 0,93

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,84 0,85 0,86

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,85 0,86 0,88

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,36 0,39 0,41

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,35 0,38 0,41

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,16 0,16 0,16

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,17 0,17 0,17

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,19 0,23 0,24

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,31 0,43 0,49

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
0,96 0,96 0,96

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,41 0,52 0,62

ΦΛΑΣΚΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,34 0,34 0,34

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,22 0,23 0,23

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α
0,86 0,86 0,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,21 1,26 1,35

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,56 0,56 0,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,14 0,33 0,56

 

 

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
1,01 € 1,26 € 1,12 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,53 € 0,80 € 0,66 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,96 € 1,19 € 1,11 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,48 € 0,49 € 0,48 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,82 € 0,82 € 0,82 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
0,79 € 0,88 € 0,85 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β Ο.Δ.
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,84 € 0,87 € 0,86 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,33 € 0,33 € 0,33 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,47 € 0,49 € 0,47 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,84 € 0,84 € 0,84 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,84 € 0,86 € 0,85 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,11 € 0,19 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ DAFNIS ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,37 € 0,47 € 0,47 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,38 € 0,43 € 0,42 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,15 € 0,17 € 0,16 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,59 € 1,59 € 1,59 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,45 € 0,57 € 0,51 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
0,72 € 0,73 € 0,72 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,33 € 1,33 € 1,33 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,50 € 0,50 € 0,50 €

 

 

 

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 0,40 0,40

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,18 0,18 0,18

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,15 0,20 0,21

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,32 0,32 0,32

ΤΟΜΑΤΑ Ο.Δ.Π. Α
0,46 0,46 0,46

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,53 0,53 0,53

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,11 1,22 1,28

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,69 0,69 0,69

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,82 0,83 0,87

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ.Π. Α
0,82 0,82 0,82

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,06 1,08 1,24

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,36 0,45 0,49

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,18 0,18 0,18

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
0,38 0,41 0,45

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α
ΟΔ 0,38 0,38 0,38

ΜΕΛΙΤΖ. Α
0,89 0,89 0,89

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,36 0,37 0,38

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,89 0,90 0,90

ΜΕΛΙΤΖ. ΟΔΠ Α
0,89 0,89 0,89

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,53 0,53 0,53

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ
0,78 0,78 0,78

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,32 0,45 0,50

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
1,21 1,21 1,21

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,21 1,21 1,21

 

 

ΠΥΤΝΑ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (26-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 15700 0.90 0.65 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,00 – 1,40 1.20 0.80 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12800 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 7900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 19600 0.85 0.85 1.00
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 21300 0.55 0.50 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 90600 0.39 0.38 0.48
Λάχανα / Cabbage 0,25 – 0,35 0,15 – 0,20 35200 0.25 0.30 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 18100 1.30 0.65 0.90
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 1.30 0.65 1.10
Μαρούλια / Lettuce 0,55 – 0,80 0,40 – 0,50 11700 0.55 0.55 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 18500 1.00 0.90 0.70
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 95200 0.45 0.38 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7900 0.55 0.50 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 0.95 1.00 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 38400 0.85 0.90 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,50 0,80 – 1,00 1.30 1.30 1.20
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13100 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 15400 0.50 0.50 0.55
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 9700 0.90 1.00 1.10
Σκόρδα / Garlic 3,55 – 3,80 3,00 – 3,35 2800 3.65 3.60 2.90
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13300 0.50 0.50 0.75
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,35 – 0,55 100900 0.70 0.70 0.80

 

 

Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 28-11-2016
Στην κορυφή