Τιμές Δημοπρασίας

Τιμές Δημοπρασίας 29-11-2016

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ.
0,96 € 1,15 € 1,09 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,64 € 0,73 € 0,67 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,05 € 1,12 € 1,09 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,03 € 0,05 € 0,04 €

ΚΑΥΤΕΡΑ Β
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,73 € 0,73 € 0,73 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,80 € 1,05 € 1,03 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,95 € 0,95 € 0,95 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,86 € 0,87 € 0,86 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,42 € 0,48 € 0,45 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,46 € 0,40 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,12 € 0,19 € 0,17 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,43 € 0,43 € 0,43 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,16 € 1,21 € 1,17 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,46 € 0,46 € 0,46 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,33 € 0,42 € 0,37 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΑΓΓΟΥΡΙ-2 ΕΣΩΤ.
1,07 € 1,18 € 1,12 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,52 € 0,52 € 0,52 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,09 € 1,14 € 1,11 €

ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,92 € 1,16 € 0,97 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,49 € 0,39 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,18 € 0,18 € 0,18 €

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,70 € 0,70 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤ.
0,45 € 0,45 € 0,45 €

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,83 € 1,22 € 1,11 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,15 € 1,17 € 1,16 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,51 € 0,51 € 0,51 €

ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α
0,04 € 0,04 € 0,04 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,18 € 1,23 € 1,20 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,56 € 0,56 € 0,56 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ.
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ.
0,93 € 0,93 € 0,93 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,92 € 1,11 € 1,03 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,44 € 0,44 € 0,44 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,37 € 0,37 € 0,37 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,38 € 0,38 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,53 € 0,63 € 0,58 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ
0,28 € 0,28 € 0,28 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,10 € 0,15 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΑ DAFNIS ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΗ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,31 € 0,52 € 0,52 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,52 € 0,51 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,11 € 0,11 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,12 € 1,12 € 1,12 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,11 € 0,25 € 0,14 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,42 € 1,42 € 1,42 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,41 € 0,55 € 0,48 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
0,64 € 0,81 € 0,70 €

 

b-4

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,65 € 0,65 € 0,72 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ0,74 € 1,13 € 1,25 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,63 € 1,00 € 1,18 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,05 € 0,05 € 0,05 €

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,55 € 0,60 € 0,62 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
1,11 € 1,11 € 1,11 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,92 € 0,97 € 1,08 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,51 € 0,52 € 0,59 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
1,01 € 1,01 € 1,01 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,33 € 0,35 € 0,37 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,36 € 0,37 € 0,39 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,32 € 0,36 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ Α 0,64 € 0,64 € 0,64 €

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,14 € 0,20 € 0,23 €

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,43 € 0,50 € 0,53 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,35 € 0,44 € 0,48 €

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,19 € 0,19 € 0,19 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,91 € 1,02 € 1,08 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,47 € 0,47 € 0,47 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,34 € 0,38 € 0,43 €

 

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 € 0,47 € 0,54 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,14 € 0,19 € 0,20 €

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ
0,26 € 0,26 € 0,26 €

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,72 € 0,72 € 0,72 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,17 € 1,17 € 1,17 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Ο.Δ.Π. Α
1,23 € 1,23 € 1,23 €

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,16 € 0,16 € 0,16 €

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,57 € 0,57 € 0,60 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
0,96 € 1,09 € 1,19 €
ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Β
0,47 € 0,47 € 0,47 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
1,15 € 1,15 € 1,15 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΟΔ
0,36 € 0,38 € 0,42 €

ΜΕΛΙΤΖ. Β
0,32 € 0,32 € 0,32 €

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
0,97 € 1,04 € 1,08 €

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,32 € 0,42 € 0,43 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,97 € 1,02 € 1,04 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ. Α
1,04 € 1,04 € 1,04 €

 

 

 

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.18 € 1.19 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.87 € 0.87 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ 0.69 € 0.78 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.17 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.45 € 0.45 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.46 € 0.51 €

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0.21 € 0.23 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.83 € 0.84 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.19 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.42 € 0.43 €

 

ΠΥΤΝΑ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (28-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 12100 1.00 0.70 0.50
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,20 – 1,60 1.40 0.80 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 12800 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 7900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 15300 0.85 0.85 1.00
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 18400 0.55 0.60 0.55
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 90600 0.39 0.38 0.48
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,35 0,15 – 0,25 35200 0.30 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 18100 1.30 1.10 0.90
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 1.30 1.00 1.10
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 11700 0.55 0.55 0.60
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 15800 1.00 1.10 0.70
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 95200 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7900 0.55 0.50 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 1.00 0.90 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 36300 0.90 0.80 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,70 0,80 – 1,00 1.40 1.30 1.20
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13100 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 15400 0.55 0.50 0.55
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 9700 0.90 1.00 1.10
Σκόρδα / Garlic 3,55 – 3,80 3,00 – 3,35 2800 3.65 3.65 2.90
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13300 0.50 0.50 0.75
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,35 – 0,55 95200 0.70 0.70 0.80

 

Σχολίασε το
Τιμές Δημοπρασίας 29-11-2016
Στην κορυφή