Τιμές Δημοπρασίας

Tιμές Δημοπρασίας 30-11-2016

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,98 € 1,23 € 1,17 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
0,93 € 1,03 € 0,99 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,51 € 0,59 € 0,57 €

ΚΕΡΑΤΑ Β ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,10 € 0,13 € 0,12 €

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,10 € 0,13 € 0,12 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,95 € 1,18 € 1,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,02 € 1,09 € 1,05 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,39 € 0,46 € 0,43 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,10 € 0,17 € 0,14 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α
0,47 € 0,47 € 0,47 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,11 € 0,22 € 0,17 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,53 € 0,53 € 0,53 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,91 € 0,91 € 0,91 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,94 € 1,08 € 1,04 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,37 € 0,48 € 0,41 €

Α.Σ.Π.Ι.

Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,00 € 1,19 € 1,03 €

ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,56 € 0,50 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0,15 € 0,22 € 0,21 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,59 € 0,56 €

AΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.12 € 1.14 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΠΙΣΤ
0.55 € 0.58 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.46 € 0.46 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.73 € 0.76 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
0.96 € 1.07 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤ 0.52 € 0.52 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.37 € 0.39 €

 

b-4

Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας

Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,35 0,52 0,59

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ
0,19 0,24 0,26

ΤΟΜ.ΒΕΛΑΝΙΔΙ
0,94 0,94 0,94

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,60 0,62 0,65

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ Α
1,19 1,28 1,38

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,71 0,71 0,71

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,10 0,10 0,11

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 0,14 0,17

ΚΕΡΑΤΟ Ο.Δ. Α
0,58 0,59 0,59

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α
1,02 1,16 1,26

ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Ο.Δ.Π. Α
1,26 1,26 1,26

ΜΕΛΙΤΖ ΟΔ Α
1,08 1,10 1,12

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔ Α
0,45 0,45 0,45

ΦΛΑΣΚΑ ΟΔΠ Α
0,45 0,45 0,45

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ
0,53 0,53 0,53

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,85 0,85 0,85

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,32 0,35 0,39

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο.Δ.Π. Α
0,85 0,91 0,95

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,44 0,44 0,44

 

 

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ
0,75 0,80 0,83

ΑΓΓΟΥΡΙ Β
0,62 0,62 0,62

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,88 1,16 1,35

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,15 1,19 1,27

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ
0,06 0,06 0,06

ΚΑΥΤΕΡΟ Β
0,41 0,45 0,46

ΚΕΡΑΤΟ Α
0,51 0,57 0,60

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 0,13 0,13

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α
0,98 0,98 0,98

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
1,02 1,07 1,11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β
0,35 0,35 0,35

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α
0,74 0,79 1,01

ΝΤΟΛΜΑΣ Α
0,38 0,38 0,38

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,46 0,46 0,46

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,43 0,43 0,44

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,12 0,12 0,12

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,12 0,12 0,12

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)
0,17 0,24 0,27

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)
0,28 0,50 0,62

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
0,59 0,59 0,59

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,07 1,07 1,07

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,45 0,49 0,55

ΦΛΑΣΚΑ Β
0,45 0,45 0,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,81 0,93 1,09

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,12 0,31 0,43

 

 

 

Golden Farm

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0,83 € 0,86 € 0,84 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ
0,95 € 1,24 € 1,16 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,50 € 0,76 € 0,63 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,26 € 1,26 € 1,26 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Β
0,45 € 0,45 € 0,45 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ.
Ο.Δ. 0,78 € 0,88 € 0,83 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΤΣΑΚΩΝ.
Ο.Δ. 0,35 € 0,36 € 0,36 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ. Π.
1,09 € 1,11 € 1,10 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ
1,09 € 1,09 € 1,09 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.
0,36 € 0,36 € 0,36 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚ. ΠΙΣΤ.
0,75 € 0,78 € 0,76 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α ΠΙΣΤ.
0,45 € 0,47 € 0,46 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β
0,10 € 0,10 € 0,10 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,54 € 0,58 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,12 € 0,12 € 0,12 €

ΤΟΜΑΤΑ Α
0,48 € 0,53 € 0,48 €

CHERRY
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,47 € 0,48 € 0,48 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,14 € 0,14 € 0,14 €

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ
1,02 € 1,02 € 1,02 €

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,20 € 0,23 € 0,20 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
1,71 € 1,71 € 1,71 €

ΦΛΑΣΚΑ Α
0,45 € 0,51 € 0,46 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠ. ΠΙΣΤ.
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,82 € 1,00 € 0,95 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,36 € 0,45 € 0,42 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.
0,40 € 0,40 € 0,40 €

 

 

ΠΥΤΝΑ

b-4

»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (29-11)«

 

ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,90 – 1,20 0,70 – 0,80 10700 1.00 0.85 0.45
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 1,20 – 1,60 1.40 1.00 0.80
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.30 0.25
Αντίδια / Leaved 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 9500 0.50 0.50 0.50
Καρότα / Carrots 0,50 – 0,75 0,35 – 0,45 7900 0.55 0.55 0.55
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 13800 0.85 0.85 0.90
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,20 – 1,60 1.40 1.40 1.60
Κουνουπίδια / Cauliflower 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 16300 0.55 0.60 0.60
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 500 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,37 – 0,42 0,30 – 0,35 90600 0.39 0.39 0.48
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,35 0,15 – 0,25 35200 0.30 0.25 0.30
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 14400 1.30 1.20 0.90
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1,10 – 1,50 0,80 – 0,90 1.30 1.20 1.00
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 9100 0.55 0.60 0.65
Μπρόκολα / Broccoli 1.50 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 13900 1.00 1.10 0.70
Πατάτες / Potatoes 0,41 – 0,50 0,30 – 0,39 95200 0.45 0.45 0.43
Παντζάρια / Beets 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 7900 0.55 0.55 0.50
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,90 – 1,20 0,60 – 0,80 1.00 0.95 1.00
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 36300 0.90 0.85 0.90
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1,20 – 1,70 0,80 – 1,00 1.40 1.30 1.20
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,12 – 0,17 0,07 – 0,10 0.14 0.14 0.11
Πράσα / Leeks 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 13100 0.50 0.50 0.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.35
Σαλάτες / Green salad 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 12700 0.55 0.55 0.65
Σέλινο / Celery 0,90 – 1,40 0,70 – 0,80 9300 0.90 1.00 1.00
Σκόρδα / Garlic 3,55 – 3,80 3,00 – 3,35 2800 3.65 3.65 2.90
Σπανάκι / Spinach 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11600 0.50 0.50 0.65
Τομάτες / Tomatoes 1.40 0,65 – 1,10 0,35 – 0,55 91400 0.70 0.70 0.80

 

Σχολίασε το
Tιμές Δημοπρασίας 30-11-2016
Στην κορυφή