Ελλάδα

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Στις 14η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 00:01 θα ενεργοποιηθεί η φόρμα υποβολής αίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τα ακόλουθα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έτος εισαγωγής 2017-2018, η οποία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις στο ανοικτό πανεπιστήμιο γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες.

Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αιτήσεις, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 2. Πληροφορική
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


 1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 4. Τραπεζική
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 8. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
 9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 12. Διαχείριση Αποβλήτων
 13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 14. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
 15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
 16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 17. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
 18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
 19. Σχεδιασμός Φωτισμού
 20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
 21. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
 22. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
 23. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 24. Επιστήμες της Αγωγής
 25. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
Σχολίασε το
Στην κορυφή