Ιεράπετρα

Άνεργη μητέρα από την Ιεράπετρα έσωσε το οικόπεδό της με απόφαση του Ειρηνοδικείου


Η Προσωρινή Διαταγή, που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, με ημερ.6-10-2017, σε χρεωμένη οφειλέτρια με συνολικό χρέος 63.000 ευρώ, όχι μόνο της πέρασε αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά και οικονομικής ανάσας, αφού διατάχθηκε η πληρωμή δόσης μόνο 60 ευρώ /μήνα αντί 400 ευρώ, που έδινε μέχρι χθες ,προς την μοναδική της πιστώτρια τράπεζα, διασώζοντας πλήρως, ένα οικόπεδο εντός οικισμού, που αποτελεί και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο, προστατεύοντας το, ως μελλοντικό δικαίωμα δόμησης από κάθε καταδιωκτικό μέτρο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια άνεργη, μητέρα με δύο ανήλικα παιδιά, χωρίς εισόδημα, συνδράμεται οικονομικά από τους οικείους της.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
Οικόπεδο εντός οικισμού
Εισόδημα ” Μηδενικό”

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας. οι προϋποθέσεις ένταξης της, στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας.
3)Διατάσσει, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, ένα οικόπεδο εντός οικισμού, που αποτελεί και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο,προστατεύοντας το ,ως μελλοντικό δικαίωμα δόμησης έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης δηλ. μέχρι τον Ιούνιο του 2018
4)Ορίζει 60 ευρώ,μηνιαία δόση , προς την πιστώτρια Τράπεζα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή