Ιεράπετρα

Aπάντηση από το 2ο Λύκειο Ιεράπετρας για τη σχολική εκδρομή που έφερε αντιδράσεις


Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας,

Ως Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας κι αφού έλαβα την επιστολή που αποστείλατε στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ιεράπετρας και μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, με την παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, εκπροσώπων της Μαθητικής Κοινότητας του Σχολείου (15μελές, Πρόεδροι Πενταμελών) και του Υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής ευθύνης για το Σχολείο μας κ. Κατσαγκόλη Αθανάσιου, κρίναμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των σχολικών επισκέψεων εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις.

Οι Διδακτικές επισκέψεις των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΓΔ4/33120/28-02-2017 Απόφαση Υπ. Παιδείας και είναι δημοσιευμένο στο τεύχος Β΄ 681/06.03.2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως παρατίθεται παρακάτω:

Άρθρο 4
Διδακτικές επισκέψεις

1. Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία.

2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς, μουσειακούς και θρησκευτικούς χώρους, εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννιά (9) ανά τάξη ή τμήμα, τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια μίας ή περισσότερων διδακτικών ωρών. Οι διδακτικές επισκέψεις είναι ολιγόωρες, εντός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, κατά την κρίση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ειδικά για τους μαθητές/μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων του, η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, για όσες ώρες απαιτείται, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της επισκεπτόμενης παραγωγικής μονάδας, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του εκπαιδευτικού που προτείνει τη διδακτική επίσκεψη και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Για την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης απαιτείται το 70% των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της τάξης ή του τμήματος, τομέα, ειδικότητας ή τμήματος ειδικότητας. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο καθ` όλη τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης και συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες ή παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και στο πλαίσιο των διδακτικών αντικειμένων της Βιολογίας και της Ιστορίας της Α΄ τάξης του σχολείου μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε τη διενέργεια διδακτικής επίσκεψης στο Μουσείο Ιατρικών Οργάνων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων διδασκουσών καθηγητριών ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τον νόμο που διέπει αυτού του είδους τις επισκέψεις και με αποκλειστικό στόχο την εκπαιδευτική και παιδαγωγική ωφέλεια των μαθητών μας καθώς η εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και έτσι το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία. Η διδακτική επίσκεψη είναι από 8.15 π.μ. έως και 4.00 μ.μ. που είναι η άφιξη στην Ιεράπετρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων οι μαθητές θα μείνουν ελεύθεροι στο κέντρο του Ηρακλείου για μιάμιση ώρα (1 ½) πριν την αναχώρηση τους από το Ηράκλειο για φαγητό. Η διδακτική επίσκεψη σε καμιά περίπτωση δεν είναι <<εκδρομή για… ψώνια >> όπως αφήνει να εννοηθεί η επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας και θεωρούμε ότι η διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας είναι άδικη προς το σχολείο μας αλλά και για τα άλλα σχολεία της Ιεράπετρας ( την ίδια μέρα πάνε και άλλα σχολεία από την Ιεράπετρα στο Ηράκλειο).

Επιπλέον, η ημερομηνία διεξαγωγής της διδακτικής επίσκεψης αποφασίστηκε μετά από συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Μουσείο Ιατρικών Οργάνων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου και κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για την επίσκεψη τόσο από τους φορείς για να υποδεχθούν τους μαθητές στο χώρο τους όσο και από το σχολείο ,περίπου ένα μήνα πριν την επίσκεψη. Σε καμία περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την λεγόμενη << Black Friday>>.
Επίσης, από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η περίοδος των διαγωνισμών του πρώτου τετραμήνου και η διδακτική επίσκεψη δε δύναται να πραγματοποιηθεί αργότερα χωρίς να δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος. Εξ άλλου την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο σχολείο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία) και την 19η Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί στο σχολείο ενημέρωση των μαθητών από το Κέντρο Ζωής για το AIDS .
Εξ άλλου το σχολείο και η μαθητική κοινότητα του σχολείου πολλές φορές συνδράμει τον Εμπορικό Σύλλογο Ιεράπετρας σε εκδηλώσεις του, πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ιεράπετρας για τα Χριστούγεννα, ομάδα μαθητών του σχολείου μας θα βοηθήσει στο περίπτερο που θα στήσει ο Εμπορικός Σύλλογος.

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας αφορά όλους. Λύση δεν είναι η άκριτη απόδοση ευθυνών και κινήτρων αλλά η ενότητα και η νηφάλια σκέψη. Το σχολείο δεν πρέπει να γίνεται πεδίο αντιπαραθέσεων αλλά να αποτελεί χώρο γνώσης και δημιουργικότητας για τους πολίτες που σύντομα θα στελεχώσουν και την κοινωνία της Ιεράπετρας. Αυτή είναι η αποκλειστική μέριμνα η δική μου και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας.
Ι
εράπετρα 23-11-2017
Με εκτίμηση για το σχολείο
Ο Διευθυντής
Μανουσάκης Θεόδωρος


Σχολίασε το
Στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο