Ιεράπετρα

Διακοπές ρευματός σε περιοχές της Ιεράπετρας το Σάββατο


Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Σάββατο 21/04/2017

Από 08:30 έως 13:30
Στον υπόσταθμο του Μαραγκ. Φιλίπου στον Πύργο Αγιάς Φωτιάς


Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα
, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή