Ιεράπετρα

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας τη Δευτέρα


Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Δευτέρα 22/01/2018

Από 08:00 έως 08:30
Στις περιοχές Μουρνιές, Μύθοι, Σαρακίνα, Αγ. Ειρήνη, Εξακουστή, Μάλλες, Χριστός, Μεταξοχώρι, Σελάκανο

Από 08:00 έως 11:00
Στην περιοχή Περιστεράς, γύρω από το κατάστημα «Πρόφιτ-Τζουβελέκα»

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.


Σχολίασε το
Στην κορυφή