Ελλάδα

Έρχεται η μεγαλύτερη υπερπανσέληνος της χρονιάς και των τελευταίων 70 ετών

p19up9h9f1r8v3f7160qnlftv4_900

Αν δεν έχετε προλάβει κανένα από τα πολλά φετινά αστρονομικά φαινόμενα του τρέχοντος έτους, ο Νοέμβριος είναι μια καλή ευκαιρία για να απολαύσετε μια θεαματική Σελήνη που θα πλησιάσει πολύ κοντά στη Γη. Τελευταία φορά που το φεγγάρι ήταν τόσο κοντά στη Γη ήταν τον Γενάρη του 1948. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, παραμονές της 14ης Νοεμβρίου, η Σελήνη θα εμφανιστεί μέχρι και 14 τοις εκατό μεγαλύτερη και το 30 τοις εκατό φωτεινότερη από το μέσο όρο μιας Πανσελήνου.Η επόμενη φορά που η Σελήνη θα βρεθεί και πάλι τόσο κοντά στη Γη θα είναι την 25η Νοεμβρίου του 2034.

Τα «Supermoons» παραμένουν πολύ γοητευτικά και ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι καθόλου ασυνήθιστα. Ένα ακόμη φαινόμενο είχε σημειωθεί στις 16 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους ενώ άλλο ένα θα σημειωθεί στις 14 Δεκεμβρίου.   «Η πανσέληνος της 14ης Νοεμβρίου δεν είναι μόνο η πιο κοντινή και φωτεινή πανσέληνος του 2016, αλλά για την ώρα και η πιο κοντινή του 21ου αιώνα», λέει η NASA. «Η πανσέληνος δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά τόσο κοντά στη Γη μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2034», αναφέρουν οι επιστήμονες.

Ç ðáíóÝëçíïò áíáôÝëëåé ðßóù áðü ôïõò Óôýëïõò ôïõ Ïëõìðßïõ Äéüò, ÊõñéáêÞ 23 Éïõíßïõ 2013. ÓÞìåñá Þôáí ç ìåãáëýôåñç ðáíóÝëçíïò ôïõ Ýôïõò êáèþò ç óåëÞíç âñéóêüôáí ðëçóéÝóôåñá áðü êÜèå Üëëç ìÝñá óôçí ãç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ
Ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να την δείτε, η αίσθηση θα είναι διαφορετική και το θέαμα περισσότερο ή λιγότερο εντυπωσιακό.   Αν δείτε τη Σελήνη όταν θα είναι ψηλά και δεν υπάρχουν κτίρια ή κάτι ογκώδες για σύγκριση στο οπτικό σας πεδίο, τότε ίσως με δυσκολία θα αντιληφθείτε το πόσο μεγαλύτερη είναι. Aν ωστόσο το σημείο παρατήρησης που θα επιλέξετε σας κάνει να τη βλέπετε κοντά στη γραμμή του ορίζοντα, τότε το θέαμα θα είναι μαγευτικό και θα καταλάβετε σίγουρα το πόσο μεγάλη είναι σε σχέση με άλλες φορές. Όπως και να έχει, το ιδανικότερο σημείο απαιτεί να είστε μακριά από έντονα φώτα και τον αστικό ιστό που θα μπλοκάρει τη φωτεινότητά του.

Σχολίασε το
Στην κορυφή