Άγιος Νικόλαος

Έργα για συστήματα παρακολούθησης δικτύων ύδρευσης και διαρροών εγκρίθηκαν σε Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» και επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Μέσα στα 71 έργα που εγκρίθηκαν είναι αυτό του Δήμου Ιεράπετρας 37ο κατά σειρά «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας.».

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στις 868.000,00 ευρώ το οποίο με τις εκπτώσεις που προβλέπονται θα είναι 700.000 ευρώ.

Παρόμοιο έργο και 62ο κατά σειρά εγκρίθηκε για τον Δήμο Αγίου Νικολάου και αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με κόστος 2,1 εκατ ευρώ.

Για την υπόλοιπη Κρήτη ανάλογο έργο και πρώτο στη σειρά κατάταξης εγκρίθηκε για το Ρέθυμνο κόστους περίπου 2 εκάτ. ευρώ, για τα Χανιά (14η) κόστους 2,6 εκατ ευρώ, για το Δήμο Μίνωα Πεδιαδας (31η) κόστους 1,5 εκάτ ευρώ, για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου (41η) κόστους 1,6 εκάτ ευρώ, το Δήμο Γόρτυνας (52η), κόστους 1,5 εκάτ ευρώ, ΔΕΥΑ Χερσονήσου (58η) κόστους 1,8 εκατ. ευρώ, τη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου  (62η) 2,1 εκάτ ευρώ, ΔΕΥΑ Ηρακλείου (65η) 1,8 εκάτ ευρώ.


 

Σχολίασε το
Στην κορυφή