Ελλάδα

Φεβρουάριος με ρεκόρ προσλήψεων στο Δημόσιο


Ακάθεκτες συνεχίζονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο. Οι προσλήψεις μάλιστα έκτακτου προσωπικού έφτασαν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο υψηλότερο επίπεδο της πενταετίας.

Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι στα υπουργεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και Β’ Βαθμού (δήμοι -περιφέρειες) και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες έφτασαν τον Φεβρουάριο του 2017 τους 74.879. Οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου, είναι ωρομίσθιοι ή μετακλητοί.

Συγκεκριμένα, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, οι συμβασιούχοι έργου και οι ωρομίσθιοι έφτασαν τους 72.765, ενώ οι μετακλητοί τους 2.114. Το πρωτοφανές, κατά την τελευταία πενταετία, ανοδικό σερί των συμβασιούχων στο Δημόσιο ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2016. Τότε οι συμβασιούχοι ανέρχονταν σε 53.842. Με άλλα λόγια, μέσα σε επτά μήνες, αυξήθηκαν κατά 21.037 ή 28,1%. Σε κανέναν άλλο μήνα της τελευταίας πενταετίας, δεν έχει σημειωθεί τόσο μεγάλο πλήθος έκτακτου προσωπικού στις τάξεις των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Προηγούμενο ρεκόρ στον αριθμό του έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2016 (74.506), πιο πριν τον Μάιο του 2015 (68.709), τον Μάιο του 2014 (64.919) και τον Μάιο του 2013 ( 61.732).

Την τελευταία πενταετία και κυρίως μετά το 2014 καταγράφεται μία απότομη αύξηση των έκτακτων υπαλλήλων στο Δημόσιο. Επίσης, το αποκορύφωμα των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού σημειωνόταν τα προηγούμενα χρόνια τον Απρίλιο και κυρίως τον Μάιο και όχι τον Φεβρουάριο, γεγονός που ίσως προμηνύει παραπέρα άνοδο τους επόμενους μήνες.

Το εντυπωσιακό είναι, επίσης, πως το σερί αυτό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού συνέβη σε μία χρονική περίοδο (Αύγουστος 2016 – Φεβρουάριος 2017), κατά την οποία αυξήθηκε και ο αριθμός του τακτικού, δηλαδή μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι υπάλληλοι στα υπουργεία, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ αυξήθηκαν από 564.729 στους 565.430.


 

Σχολίασε το
Στην κορυφή