Ιεράπετρα

Φυσικό αέριο, 2 τμήματα ΤΕΙ, θερμοκήπια: Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό για την Ιεράπετρα


Nόμος του κράτους είναι από χθες το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Πρόκειται για ένα κείμενο που περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης της Γενικής Κυβέρνησης τους οποίους θα πρέπει να ακολουθεί τόσο η Περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι της Κρήτης στις αναθεωρήσεις των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης, όπως το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού, και η υπογραφή του αναμενόταν για καιρό μετά τη διαβούλευση και τις προτάσεις που είχαν γίνει.

Το κάτα πόσον οι προτάσεις που είχε συγκεντρώσει η Περιφέρεια από όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κείμενο είναι κάτι που από χθες ερευνάται από όλους τους Δήμους της Κρήτης.

Θέματα ενέργειας,αγωγοί και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, οδικά δίκτυα, οικιστική ανάπτυξη και ανάπτυξη των αστικών κέντρων, προβλήματα με θερμοκηπιακές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία και ανάπτυξη της αλιείας είναι τα σημεία τα οποία αφορούν το σχεδιασμό των επόμενων ετών για την Ιεράπετρα.

Αναλυτικά όλα τα σημεία:

Προοπτική δεκαπενταετίας της Ιεράπετρας με 2 τμήματα ΤΕΙ

Ιεράπετρα: ένα από τα τρία οικιστικά κέντρα του αστικού τριπόλου, δευτερεύων εθνικός πόλος, με προτεινόμενη συλειτουργία στα πλαίσια της Π.Ε. με υψηλή συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων και υποδομών, κέντρο δημιουργίας γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης, με άξονα αναφοράς την Κρήτη και εκπαιδευτικό κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με άξονα αναφοράς και μεταφοράς της τεχνογνωσίας και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Ο ρόλος της Πόλης είναι διακριτός και, πέραν του Τμήματος ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης που ιδρύθηκε εδώ και ήδη λειτουργεί, επιδιώκεται να δημιουργηθεί Παραγωγική Σχολή στραμμένη στην εκμάθηση παραγωγών για παραγωγή γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Τμήματος ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης πέραν του 2018, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να ληφθούν πρόνοιες για τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Τεχνολόγων Τροφίμων του ΤΕΙ, η έναρξη του οποίου προβλεπόταν το ακαδημαϊκό ‘έτος 2015-16 και δεν πραγματοποιήθηκε.

Φυσικό Αέριο

Επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας στην προώθηση της κατασκευής αγωγών Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο / Κύπρο – Ανατολική Κρήτη – Ηπειρωτική Χώρα και προς χώρες ΕΕ, στην προώθηση της ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης, με την διασύνδεσή του με το ηπειρωτικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και στην προετοιμασία με ερευνητικά προγράμματα δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στις εξελισσόμενες συνθήκες υποθαλάσσιων ερευνών της Ν- Α. Μεσογείου. Εξετάζεται ο συνδυασμός των χερσαίων εγκαταστάσεων των αγωγών με τις υφι- στάμενες εγκαταστάσεις των Ενεργειακών Κέντρων και ειδικότερα Ενεργειακού Κέντρου Αθερινόλακκου ή ακό- μη και του Λιμανιού Τυμπακίου ή και της Ιεράπετρας.

Λαμβάνονται ουσιαστικές μέριμνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής, σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και σε συνεργασία με τον νέο ευρωπαϊκό θεσμό της μακρο- περιφέρειας Αδριατικής Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο και της προώθησης της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στα νότια της Κρήτης. Η επιλογή του χώρου για τις χερσαίες εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, που πιθανότατα τοποθετούνται στις ευαίσθητες ακτές της Νότιας ή της Δυτικής Κρήτης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και για την οριστική τους θέση, είναι καίριας σημασίας και κρίνεται σκόπιμο η χωροθέτηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων να συνδυαστεί με χώρους που συνορεύουν με τα υφιστάμε- να αστικά κέντρα Τυμπάκι, Καστέλι Κισσάμου, Ιεράπετρα.

Οδικά Δίκτυα

Στον εσωτερικό χώρο της Κρήτης επιδιώκεται η διάχυση και η δημιουργία νέου άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, από Ρέθυμνο – Τυμπάκι – Μοίρες – Αγ. Δέκα και από Ηράκλειο – Μοίρες – Αγ. Δέκα προς Ιεράπετρα- Παχιά Άμμο. Το πλέγμα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα οδικών μεταφορών και υποδομών και διασυνδέεται με τις διεθνείς και διαπεριφερειακές λιμενικές και αερολιμενικές πύλες της Κρήτης.

Το περιφερειακό οδικό δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να υπηρετεί τη διασύνδεση με το διευρωπαϊκό και διαπεριφε- ρειακό οδικό δίκτυο και με τους δευτερεύοντες περιφερειακούς πόλους (έδρες Καλλικράτειων Δήμων) τόσο μεταξύ τους όσο και με τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες εθνικούς πόλους, τα λιμάνια διεθνούς ή διαπεριφερειακής εμβέλειας, τα αεροδρόμια του νησιού και τους σημαντικότερους πόλους έλξης περιβαλλοντικού ή πολιτιστι- κού ενδιαφέροντος. Για όλες τις νέες οδικές συνδέσεις, οποιασδήποτε λειτουργικής κατηγορίας, λαμβάνεται μέ- ριμνα ώστε οι χαράξεις τους να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τις παραλιακές ζώνες, η σύνδεση με τις οποίες προτείνεται συστηματικά να γίνεται με εγκάρ- σιο συλλεκτήριο δίκτυο, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην Οδηγία για τον παράκτιο χώρο. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα στο σχεδιασμό ώστε να προβλέπονται υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

Το πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή πρωτεύον βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο) συγκροτούν οι συνδέσεις:
Ταυρωνίτης – Βουκολιές – Κάντανος – Παλαιόχωρα,
Χανιά – Πιθάρι (προς Α/Δ Χανίων) και Χανιά – Β.Ο.Α.Κ (κόμβος Μουρνιών)
Βρύσες – Χώρα Σφακίων,
Γάζι – Δαμάστα – Μουρτζανά – Πέραμα – Σταυρω- μένο
και
Ιεράπετρα – Κουτσουράς – Λίθινες – Πισκοκέφαλο Σητεία.

 

Θερμοκήπια, εξυγίανση εδαφών, τουρισμός

Προωθείται, με κατευθυντήριο άξονα την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος και τελικό στόχο τη στήριξη του εισοδήματος του αγρότη, η περαιτέρω επέκταση σε νέες ζώνες των εκτάσεων με αρδευτικά δίκτυα, τα οποία συναντώνται κατά κανόνα στις ιδιαίτερα παραγωγικές εύφορες πεδινές και σχεδόν πάντα στις παραλιακές πε- ριοχές της Κρήτης. Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, με τη χρήση πρόσφορων μεθόδων εξυγίανσης των εδα- φών, οι επιπτώσεις από τις δυναμικές καλλιέργειες υπό κάλυψη, που βρίσκονται χωρικά σε σχετικά εντοπισμέ- νες ενότητες κυρίως περιοχές Ιεράπετρας, Τυμπακίου, Παλαιόχωρας/ Κουντούρας και Φαλάσαρνας, όπου η μόλυνση του εδάφους και η ρύπανση στους αποδέκτες έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και στους αποδέκτες.

Από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού λαμβάνεται ειδική μέριμνα, με μέτρα και προτάσεις χωρικού χαρακτήρα, για την προστασία της γεωργικής γης και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων «καλλιέργειες υπό κάλυψη» και «οικιστικό περιβάλλον, τουρισμός – παραθερισμός».

Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων

Προωθείται ο εκσυγχρονισμός των σημαντικών κτηνοτροφικών μονάδων (χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία), που εντοπίζονται διάσπαρτα σε ευρείες χωρικά ζώνες περί την Ιεράπετρα, περί το Ηράκλειο, στην κοιλάδα του Μυλοπόταμου και στη νότια ζώνη της πόλης του Ρεθύμνου, καθώς και περί τα Χανιά έως τον Φρε και τις Βρύσες. με στόχο να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα προβλήματα από την άσκηση της δραστηριότητας, που είναι αυτά της διαχείρισης των αποβλήτων τους.

Αλιεία

Επιδιώκεται η ανάπτυξη – που σήμερα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη – των δραστηριοτήτων της παραδοσιακής αλιείας (μέσω και της ένταξής της στο εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν), όσο και των υδατοκαλλιεργειών με περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους (μέσω της παραγω- γής ποιοτικών προϊόντων για τις ανάγκες της δραστηρι- ότητας εστίασης), με διασφάλιση χωρικής συμβατότη- τας με τις άλλες χρήσεις, διότι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμους κρίκους στην αλυσίδα αύξησης της τοπικής προστιθέμενης αξίας. Προβλέπεται η ανάπτυξη εκκο- λαπτηρίων γόνου στο Ηράκλειο και στον κόλπο της Σητείας και εγκαταστάσεων συσκευασίας και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων σε Ιεράπετρα, Τυμπάκι, Άδελε και Γεράνι.


 

Σχολίασε το
Στην κορυφή